Izzi Science for Kids представя Елина Дашина – Учител по музика и история на музиката

Защо е нужно училището Izzi Science for Kids? С какво ще помогне на децата, на родителите?

Децата притежават вродено любопитство към заобикалящия ги свят. Те имат потребност да го наблюдават и изследват, да обогатяват знанията си всеки ден. Експериментите ги привличат и впечатляват. Малките учени си задават въпросите защо, как, какво е това и се нуждаят от свои хипотези, анализи и отговори, които ги провокират към придобиване на нови умения. В този смисъл училище като Izzi Science for Kids е важно, защото чрез средствата на науката децата ще развиват своето логично мислене, ще възприемат по-ясно причинно следствените връзки на явленията и ще се превърнат в по-осъзнати и образовани личности.

Защо музика?

Моят свят е музика. Не мога да си представя живота без нея.

Музиката е откровение, естетическа истина, смисъл и вдъхновение. Тя е духовен свят, в който можеш да мечтаеш, блестиш и притихваш. Провокирана от таланта, тя общува чрез красиви мелодии, тембри, хармонии и форми. Като времево изкуство, музиката следва определени правила: ритъм, метрум, пулсация, хармония, композиционни принципи, форма и динамика.

Елементарна теория на музиката, солфеж, хармония, полифония, музикален анализ, оркестрация са основните дисциплини на музикалната наука. Основни нейни цели са развиване на слухова „наблюдателност“, ритмичен усет, нотна грамотност, прецизност в интонацията и ритъм, музикална памет, развитие на музикалните способности и създаване на уникален изпълнителски/вокален стил.

Музикалните занимания развиват мозъка и интелекта, а свиренето на пиано в ранна детска възраст влияе благотворно върху фината моторика, концентрацията, вниманието, паметта и двигателната координация.

Какъв опит имаш като учител и вдъхновител на мънички дечица?

Завърших магистърската си степен в СУ, „Музикална педагогика“ с пиано и в продължение на години свирих в чужбина и участвах в различни музикални формации. Гастролирах като солов пианист в Норвегия, Швейцария и Япония. След завръщането ми в България, започнах да преподавам пиано в „Монтесори“ градина и да се занимавам с обучение на начинаещи пианисти.

Децата общуват чрез сетивата си. При тях емоцията е основния език. Те имат необходимост да се изразяват чрез музика. Моя ученичка на 6 г. сътвори две свои мелодии. Нарече ги : „Пролет“ и „Нощ“. Беше много щастлива и горда да ги изпълнява пред своите приятели и близки.

Децата постоянно ме изненадват и впечатляват със своята непринуденост, ярка индивидуалност, искреност и чистота. Опитвам се да развивам музикалния им талант, въображението и сетивата им, искам да бъдат нотно грамотни, да ги мотивирам да изградят естетически усет  и вкус към красивото в музиката.

С какво смяташ, че си най-полезна?

Обичам професията си и вярвам, че всеотдайността, доверието, любовта и индивидуалния подход са от изключителна важност за развитието на младите пианисти.

Бъдещи планове за училището?

Izzi Science for Kids и екипът му от професионалисти ще допринесе за развитието на осъзнати, умни, образовани и емоционално интелигентни личности.