Да „полетиш“ с дрон в час по география

315524496_870970774040081_6453379312975475091_n

Учениците от 7. клас участваха в изключителен по рода си урок по модерна и технологична география. Кристиан Кирилов, студент в 4. курс по специалността „Геопространствени системи и технологии“ на Геолого-географския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, презентира на практика приложението на безпилотните летателни средства (БЛС) в съвременната наука. В допълнение той направи и демонстрация с полет на дрон DJI Mini 2 в двора на училището.

Най-съществените приложения на дроновете са по време на пожари, при координиране на различни операции по сигурността, проверка на системи като вятърни турбини и тръбопроводи. Те спомагат при видеонаблюдения като могат да записват и оглеждат небето по време на публични събития. В науката изследователите ползват БЛС в тяхната научна и развойна дейност – при наблюдения на трудно достъпни места или документиране на различни природни явления, археологически разкопки, ядрени аварии (измерване на замърсяването) и т.н. Дроновете разполагат с мулти-спектрални камери и лазерни скенери, които в геодезията и картографирането са от помощ за създаването на висококачествени 3D карти.

Използването на безпилотните летателни средства е все по-популярна мярка за точни изследвания на земната повърхност с цялото разнообразие от форми и типове земно покритие. Този тип изследвания са съвременният технологичен аспект на географията и позволяват да се правят прецизни изследвания в полза на земеделието, горското стопанство, градоустройството, опазването на околната среда и превенцията на природни рискове, метеорологията, авиацията, комуналните услуги, образованието.

Огромното предимство на дроновете е въздушната фотография и видео заснемане – нашите седмокласници се убедиха на практика и в забавната част на науката.

Седмокласниците научиха как се изработва ортофотографско висококачествено изображение и 3D модел на училищната сграда. Те се запознаха с технологията, позволяваща сградата да бъде разгледана като облак от точки (point cloud), генериран в програмата Drone Deploy.

Посещението на Кристиан Кирилов бе част от проекта SEARCH, финансиран от Европейската комисия по Програма „Мария Склодовска-Кюри“, за провеждането на Европейска нощ на учените през 2022 г.