STREAM обучението расте с учениците

DSC_2156
ПУК 1 и ПУК 2

Децата в предучилищните ни групи (ПУК 1 и ПУК 2) продължават да изучават и изследват света, но изучавайки науките в тяхната същност. Те имат езиковата и терминологична подготовка, за да се запознаят с теореми и закони, да решават логически задачи.

На тяхно разположение е собствена лаборатория, в която всеки може да “пипне” науката. Учениците различават темите по химия, физика, история, биология, география, тъй като вече умеят да боравят с факти, които не ги плашат и озадачават. Обичайно учителят отделя време за презентация, в която представя темата, задава въпроси, като се допитва до опита на децата и техните преживявания извън училище. В лабораторията всеки ученик има възможността да извърши самостоятелно или в екип експеримент, като е спазена безопасност и е осигурена спокойна за работа среда.

Вижте още:
Учени от малки

Дворът на училището, където са разположени ПУК и 1. клас, освен площадка за игра, често се превръща в писта за изучаване на Вселената. Тук се провеждат открити уроци и при възможност с телескопа наблюдаваме космически обекти.

Към двуезичната програма (тази на МОН и на Cambridge International) времето за артистични прояви и спорт се превръща в любима и неизменна част от деня. Занимания по пиано и танци, керамика и рисуване, айкидо, тенис и цирково майсторство подкрепят материала, но и разширяват възможностите и интересите. Екипната работа продължава и е осезаема в създаденото от децата и учителите – годишните тържества, концертите по пиано, арт изложбите.

Децата в подготвителните групи достигат до онова разнообразие на знания, въз основа на което обучението в основното училище може да стъпи и да развие темите в ширина и дълбочина. А с колкото повече учители се среща детето, толкова повече може да вземе от всеки един от тях.

Отправяме се към основното ни училище, което нашите гости наричат… Хогуортс. Едва ли е случайност…