The Application process for 2024/2025 is now open: apply here
Участвайте в научни състезания ТУК

Политика за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (в сила от 01.01.2019 г.)

І. Въведение

Настоящата Декларация за поверителност съдържа задължителната информация относно събирането на лични данни чрез нашия интернет сайт http://izzi.academy/ от Частно основно училище „Наука за деца”, обработването и съхраняването им, както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.

Частно основно училище „Наука за деца” осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation) и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

Частно основно училище „Наука за деца” спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

ІІ. Събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас и/или Вашите деца, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например имена, електронен адрес (имейл), телефон за контакт и информация относно достъпа Ви до нашия уебсайт и други.

Вие можете да разглеждате публичната част от съдържанието на нашия уебсайт без да въвеждате каквито и да било лични данни. В случаите, когато събираме лични данни, които са необходими, за да можем да Ви предоставим достъп до поискана от Вас информация или услуга, ние ще Ви уведомим предварително за необходимостта да ни предоставите такива данни с цел удовлетворяване на Вашето искане. Вашето съгласие за събирането и обработването на Ваши лични данни ще бъде винаги поискано изрично в случаите, когато такова съгласие се изисква от приложимото законодателство за защита на личните данни, а съответната информация за събиране и обработване на личните Ви данни ще бъде предоставена преди каквито и да било лични данни да бъдат събрани и обработени.

Възможно е на някоя от страниците на нашия уебсайт да Ви помолим да предоставите свои и на Вашите деца данни, за да Ви предоставим поискана от Вас услуга или информация или в случаите, когато желаете да се свържете с нас. Ние не събираме чрез нашия уебсайт каквато и да било финансова информация за Вас. Вие не сте длъжни да ни предоставите поисканата лична информация, но ако не го направите, Частно основно училище „Наука за деца” може да не е в състояние да Ви предостави поисканата услуга или информация.

В случай, че сме получили Вашето изрично съгласие за това, Частно основно училище „Наука за деца” може да използва предоставената от Вас информация, за да Ви предлага свои продукти и услуги, които считаме, че биха представлявали интерес за Вас – напр. за организирани от нас летни лагери, екскурзии или зелени училища, дни на отворени врати, приемни дни за кандидатстване и други подобни. Вашето съгласие е доброволно и няма да Ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на такива промоционални и рекламни съобщения като се свържете с нас и ни уведомите по избран от Вас начин. Данните за контакт на Частно основно училище „Наука за деца” са посочени по-долу в настоящата Декларация, както и в раздел „Контакти“ на нашата уебстраница. Също така, всеки маркетингов мейл, изпратен от нас, съдържа „линк за отписване“, чрез който можете да заявите отказа си от получаването на такива съобщения. В случай, че изберете да се отпишете от получаването на подобни съобщения, Частно основно училище „Наука за деца” се задължава да изтрие данните за контакт с Вас от списъка на лицата, дали съгласие за получаване на промоционални и рекламни съобщения, не по-късно от 1 (един) работен ден от получаване на Вашия отказ.

Когато използвате нашите услуги или посещавате нашия уебсайт, Частно основно училище „Наука за деца” може да събира информация за съдържанието, което сте разгледали и/или търсенията, които сте правили, както и да съхранява тази информация. В тези случаи ние може да събираме информация за Вашия уникален интернет протокол, вида на браузъра или операционната система, датата и времето на Вашето посещение, заявки за търсения и др. подобни. Целта на събирането на такава информация е подобряването и персонализирането на предоставяните от нас съдържание и услуги. Част от тази информация се събира чрез т.нар. „бисквитки“. За да се запознаете по-подробно с Политиката ни за използване бисквитки, моля, разгледайте нашата Политика за използване на бисквитки.

Основания за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Частно основно училище „Наука за деца” е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.  

По-специално, Частно основно училище „Наука за деца” събира, обработва и съхранява лични данни на следните основания:

 • предприемане по Ваше искане на стъпки за сключване на договор с нас;
 • изпълнение на задълженията на Частно основно училище „Наука за деца” по сключения с Вас договор;
 • спазване на задължения, произтичащи от нормативен акт;
 • за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • за целите на легитимния интерес на Частно основно училище „Наука за деца”;
 • изрично получено съгласие от Вас.

Цели, за които се събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни

Частно основно училище „Наука за деца” събира, обработва и съхранява лични данни, които Вие ни предоставяте за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора и лицата за контакт във връзка с изпълнението му;
 • обезпечаване на изпълнението на договора, сключен с Вас;
 • предоставяне на поискана от Вас информация;
 • маркетингови цели – изпращане на информационни съобщения, включително такива с рекламен характер;
 • подобряване и индивидуализиране на услугите от нашия сайт, информация за организирани от нас летни лагери, екскурзии или зелени училища, дни на отворени врати, приемни дни за кандидатстване и други събития, които могат да са от интерес за Вас.

Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

Видове лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от “Частно основно училище „Наука за деца”

Чрез нашия интернет сайт http://izzi.academy/ Частно основно училище „Наука за деца” събира, обработва и съхранява следните видове лични данни:

 • имена, телефон за контакт, имейл и месторабота/професия – тези данни са необходими за сключването и изпълнението на договорите за обучение, за предоставяне на поискана от Вас информация, за участие в организирани от нас летни лагери, екскурзии или зелени училища, дни на отворени врати, приемни дни за кандидатстване и други събития.
 • данни за деца – име, възраст, месторождение, роден език и братя/сестри на Вашето дете/деца, ниво на познание на български и английски език, интереси, хобита и любими предмети, алергии и хронични заболявания, както и тяхното предишно училище/детска градина – тези данни са необходими за целите на обработване на заявки за кандидатстване, за сключване и изпълнение на договорите за обучение, за изпълнение на специфични изисквания на закон, за предоставяне на поискана от Вас информация, за участие в организирани от нас летни лагери, екскурзии или зелени училища, дни на отворени врати, приемни дни за кандидатстване и други събития;
 • информация относно използването от Ваша страна на нашия уебсайт и/или услуги – IP адрес, операционна система, браузър, заявки за търсения и разглеждано съдържание.

Частно основно училище „Наука за деца” не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

Срок за съхранение на личните данни

Частно основно училище „Наука за деца” няма да съхранява Вашите и/или на Вашите деца лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. Частно основно училище „Наука за деца” се съобразява и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск.

При отпадане на необходимостта от съхранението им, Частно основно училище „Наука за деца” ще изтрие или унищожи по сигурен начин и без излишно забавяне събраните лични данни. 

Предаване на лични данни за обработване на трети лица

Частно основно училище „Наука за деца” не споделя, не продава, не предоставя или по друг начин разпространява Вашите и/или на Вашите деца лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на договор между Вас и Частно основно училище „Наука за деца”, или ако не сте дали изрично съгласие за това. 

В определени случаи, ще е необходимо да предоставим личните данни на държавни регулаторни органи в изпълнение на наши законови задължения – напр. на Министерство на образованието и науката.

В други случаи, лични данни могат да бъдат предоставени и на наши доверени доставчици – счетоводители, одитори, юридически и други съветници, във връзка със счетоводната отчетност на дейността ни, одита на финансовите ни отчети, задълженията ни към национални регулатори, правното ни обслужване и упражняване на законовите ни права във връзка с договорните ни отношения с Вас, организирането и провеждането на летни лагери и зелени училища и други събития. Всички доставчици на услуги са внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Те извършват обработка на Ваши лични данни само въз основа на нашите изрични указания и инструкции, с дължимата грижа и поверителност, при стриктно спазване на приетата от Частно основно училище „Наука за деца” политика за защита на личните данни.

Всички лични данни се съхраняват на територията на Република България. Частно основно училище „Наука за деца” не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави.

ІІІ. Вашите права за защита на личните Ви данни

При определени обстоятелства Вие имате право по закон:

 • да поискате информация за това дали Частно основно училище „Наука за деца” съхранява Ваши или на Вашите деца лични данни, като в случай, че имаме такива – какви са тези данни, на какво основание и с каква цел ги обработваме и съхраняваме;         
 • да поискате достъп до Вашите или на Вашите деца лични данни (т.нар. “заявка за достъп до данни”). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от Частно основно училище „Наука за деца” Ваши или на Вашите деца лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин;
 • да поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши или на Вашите деца лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас или за Вашите деца. Частно основно училище „Наука за деца” не коригира лични данни, когато те са събрани от публичен източник и съответстват напълно на публикуваните в този източник данни;
 • да поискате изтриване на Вашите или на Вашите деца лични данни (т.нар. „право да бъдеш забравен“). Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем без излишно забавяне всички или част от Вашите или на Вашите деца лични данни, ако не съществува основание за това да продължим да ги обработваме и съхраняваме. Частно основно училище „Наука за деца” не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права;
 • да възразите срещу обработването на Вашите или на Вашите деца лични данни, в случай че се позоваваме на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели;
 • да поискате от Частно основно училище „Наука за деца” да изтрие или премахне Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им съгласно предходната точка;
 • да възразите срещу автоматичното вземане на решения, ако се извършва такова, включително профилиране, тоест да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране;
 • да поискате ограничаване на обработването на Вашите или на Вашите деца лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й;
 • да поискате прехвърляне на Вашите или на Вашите деца лични данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (т.нар. „право на преносимост на данните“). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат;
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие. Можете да оттеглите своето съгласие за всички или само за част от Вашите или на Вашите деца лични данни, както и за конкретна или за всички цели на обработване. Ако сте дали съгласие за събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да го оттеглите относно този конкретен вид обработване. След като ни уведомите, че оттегляте Вашето съгласие, ние ще преустановим обработването им за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друго основание да продължим тази обработка;
 • да бъдете уведомени в случай на нарушение на сигурността на Вашите или на Вашите деца лични данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи. Частно основно училище „Наука за деца” ще Ви информира без излишно забавяне и по подходящ начин при установяване на такова нарушение, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, изпратете искане или уведомление в свободен текст до нашия отговорник по защита на данните по пощата или на e-mail: ………, или се свържете с него на адрес: …………..

Имайте предвид, че е възможно да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация или някое от останалите Ви права. Целта на тази допълнителна мярка за сигурност е да гарантира, че Вашите или на Вашите деца лични данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получат.

Упражняването на посочените по-горе права не изисква заплащането на такса от Ваша страна. Възможно е обаче да начислим административна такса в разумен размер, ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или при повторяемост или прекомерност на исканията. При подобни обстоятелства е възможно също така да откажем да изпълним заявката.

Частно основно училище „Наука за деца” има отговорник за защита на данните, който съблюдава спазването на правилата, описани в тази Декларация, във вътрешните Правила за поверителност на личните данни и в нормативните актове, приложими към защитата на личните данни. Ако имате някакви въпроси относно тези правила или относно начина, по който Частно основно училище „Наука за деца” обработва Вашите или на Вашите деца лични данни, моля, свържете се с него на e-mail: dpo@izzi.academy или на телефон 0885693415 .

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са били нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, като информация за нейния адрес и други данни за контакт може да намерите по-долу в настоящата Декларация.

ІV. Мерки за осигуряване на защита на личните данни

Частно основно училище „Наука за деца” следва строги процедури за сигурност при съхранение на Вашите или на Вашите деца лични данни, а също и за да ги предпазим от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Сигурността на Вашите или на Вашите деца лични данни е наш приоритет, с който не правим никакви компромиси.

Частно основно училище „Наука за деца” прилага организационни, физически, информационно-технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните данни и мониторинга на обработването на лични данни. Данните, които ни предоставяте онлайн, са защитени с криптирана връзка чрез използване на SSL сертификат. SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет. Личните данни се съхраняват на сървъри на дружеството или в облачни дейта центрове, където са защитени с всички съвременни и подходящи за целта стандартни хардуерни и софтуерни средства за защита – защитни стени, антивирусни програми, криптиране на данните и др.

Част от мерките за сигурност, предприети от Частно основно училище „Наука за деца”, включват следните дейности:

изискванията за събиране, обработване и съхраняване на лични данни са установени във вътрешни процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;

достъпът на служителите на Частно основно училище „Наука за деца” до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата ни данни е ограничен, в зависимост от задълженията им, като са въведени и задължения за поверителност за всички служители на Частно основно училище „Наука за деца”;

за осигуряване на максимална сигурност при събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни, ние използваме, когато е необходимо или подходящо, допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Частно основно училище „Наука за деца” се стреми постоянно да подобрява мерките за сигурност, които сме внедрили и прилагаме в нашата дейност и ги съобразяваме с най-съвременните технологии.

V. Защита на личната неприкосновеност на деца

Защитата на личната неприкосновеност на децата е приоритет и от първостепенно значение за Частно основно училище „Наука за деца”. Нашият уебсайт не е предназначен за или умишлено насочен към деца на и под 14-годишна възраст.

Частно основно училище „Наука за деца” събира, обработва и съхранява лична информация за лица под 14-годишна възраст за следните цели:

 • за обработване на заявки за кандидатстване, подадени от техните родители;
 • за изпълнение на договор, сключен с техните родители;
 • за изпълнение на специфични изисквания на закон – напр. на ЗПУО;
 • за предоставяне на поискана от родителите информация;
 • за участие в организирани от нас летни лагери, екскурзии или зелени училища, дни на отворени врати, приемни дни за кандидатстване и други събития.

VІ. Промени в правилата, описани в тази Декларация за поверителност

Частно основно училище „Наука за деца” може по своя преценка да променя и допълва настоящата Декларация за поверителност по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.

Информация относно Администратора на лични данни и отговорника по защита на личните данни

 • Наименование:  “ЧНУ „Наука за деца” ЕООД
 • ЕИК: 205496883
 • Седалище и адрес на управление: град София 1113, район „Изгрев“, бул. „Самоков“, бл. 47, вх. Г, ет. 3, ап. 8
 • дрес за кореспонденция: ул. Ангел Каралийчев 11, гр. София
 • E-mail: dpo@izzi.academy
 • Телефон за контакт: 0885693415

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Комисия за защита на личните данни
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон за контакт: 02 915 3 518
 • E-mail kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Настоящата Декларация за поверителност е утвърдена на 01.01.2019 г., изм. 21.09.2020 г.

to top button
bg_BGБългарски