ЧСУ Izzi Science for Kids представя своя учител по английски език Надя Иванова

izzi_int_nadya_01

ЧСУ Izzi Science for Kids работи по двуезична програма за деца от първа предучилищна група (5-годишни) до 12. клас с фокус върху природните и обществените науки. Обучението следва изискванията на Cambridge International и МОН за всяка възраст, като учениците получават дълготрайни и добре систематизирани познания.  

Към екипа, който се грижи за подготовката на децата по английски език, отскоро се присъедини Надя Иванова. Тя е учител с дългогодишен опит в работата с деца на различни възрасти и интереси. Нейната цел е да създаде приятна и мотивираща среда, в която учениците да развиват поетапно и уверено своите езикови възможности. 

Какво прави училище Izzi Science for Kids различно и полезно за децата и за техните родители? 

Училище Izzi Science for Kids предоставя на децата възможността да изградят една стабилна основа от знания, която в бъдеще ще отвори за тях вратите на много елитни университети. Тук те се чувстват като сплотено семейство и създават дълготрайни връзки със своите съученици и учители. Всеки ден трупат нови знания и умения, които ги развиват като личности с широка обща култура и постепенно се превръщат в самостоятелни и мислещи млади хора. 

Защо е важно децата да изучават английски език от ранна възраст? Какви умения развива? 

Изучването на чужд език от ранна възраст е съпроводено с развиването на голям набор от умения, които ще са полезни на децата през целия им живот в професионалната и в личностната реализация. Децата развиват своята способност да запомнят и обработват информация бързо и лесно на почти инстинктивно ниво. Многоезичието развива логическото мислене и креативността на децата, запознава ги с различни култури и порядки, разширява мирогледа им. Това има положителен резултат и върху самочувствието им особено когато те пътуват в чужбина или се налага да общуват с чужденци.  

Как се преподава английски език на малки деца? 

Малките деца изучават чужди езици с лекота – за разлика от повечето възрастни те нямат ментални бариери и страх от това да правят грешки. Те са изпълнени с ентусиазъм и желание да попиват нова информация и да развиват нови умения. Особено ефективно при тях е новата информацията да бъде представяна по грабващ вниманието начин, защото те не могат да се концентрират върху едно и също нещо за продължителен период от време. Употребата и честото редуване на разнообразни визуални елементи, песни и всевъзможни образователни игри са ключови за ефективното задържане на вниманието им. 

Какъв преподавателски опит имаш? Какво от професионалния ти път дотук ще ти е най-полезно при работата с деца?  

Работя като преподавател вече 8 години и за този период успях да натрупам опит в няколко различни образователни чуждоезикови центъра. Преподавала съм на широк диапазон от възрасти – от предучилищна до 7. клас, и с годините съм имала възможността да работя с много различни като характер и интереси деца, което според мен ще ми бъде от голяма полза и при работата ми в Izzi Science for Kids. 

Работата с деца ми носи голямо удовлетворение  и ме зарежда с много енергия. От своя страна, аз също се старая да създавам за децата приятна среда за учене, където те се чувстват мотивирани и спокойни, без да се притесняват от това да правят грешки или да изказват мнението и идеите си.