Izzi Science for Kids представя учителя по английски език Ивелина Казакова

295999692_775261546938065_5097989744566335692_n

Към екипа от опитни професионалисти, които се грижат за високото ниво на обучението по английски език в Izzi Science for Kids се присъединява Ивелина Казакова.

Тя преподава английски език от 20 години в частни училища с висок стандарт за чуждоезиковата подготовка на учениците си. Постига фантастични резултати на сертификационните изпити на Cambridge към Британски съвет чрез най-ефективните инструменти: любов към децата и страст към книгите и езика, които успява да им предаде.

Обича най-обикновени неща – да пише и да пътува. Мечтае да засади цвете на най-тихото място на света.

Какво прави Izzi Science for Kids различно и полезно за децата и за техните родители?

Izzi Science for Kids поставя в центъра на детското внимание науката, което ще рече, че тук децата от ранна възраст започват да развиват най-ценното умение – наблюдението. Именно то дава мощ на инструментариума на логиката и въображението, които помагат да познаем света около нас.

Защо е важно децата да изучават английски език от ранна възраст? Какви умения развива?

Изучаването на английски език паралелно с родния език дава на децата много важен социален урок – да не се заключват в удобните граници на стереотипите, а да развиват любопитство към другата култура през езика ѝ. Детето, израснало в такава среда, с лекота преодолява страховете си, защото се е научило да възприема околния свят като част от себе си. На подобна житейска нагласа не ѝ е чуждо уважението към другия, което също е в основата на човешкото достойнство.

Какъв преподавателски опит имаш? Какво от преподавателския ти път дотук ще ти е най-полезно при работата с деца?

Работила съм с различни възрастови групи в академична и неакадемична среда и винаги съм се старала да не спирам да уча, докато преподавам, което опазва непредубедеността ми. Интелигентният дизайн, който крепи света в нас и около нас, създава неограничени възможности за развитие и е здравословно да полагаме максимални усилия да се възползваме от тях.

Коя е най-голямата ти сила? На какво искаш да научиш учениците пред себе си?

Отдаденост и трудолюбие – върху тези качества трябва да се работи от ранна възраст с убеждението, че най-важното състезание е това със самия себе си.