Izzi Science for Kids представя своя начален педагог Кристина Василева

Днес Ви представяме началния педагог на училището Кристина Василева, която от септември ще се присъедини към екипа на Izzi Science for Kids. Освен да предаде необходимите знания по български език и математика, тя се стреми да научи децата на позитивно отношение, да подхрани тяхната любознателност и да възпитава в тях ценности и добродетели.

Какво прави училището Izzi Science for Kids различно и полезно за децата и техните родители?

Екипът на ЧСУ Izzi Science for Kids има смелостта да се захване със задача, която за много други би била непосилна – въвеждането на „страшни“ на пръв поглед учебни предмети още от ранна възраст. На науките тук, в училището, не се гледа като на поредния предмет, а като на цял нов свят, който децата могат да опознаят. Учениците могат да разчитат на помощта на учителите си, които преди всичко са техни водачи в света на науката, вдъхновители и приятели. Любопитството на малките учени не затихва и за секунда.

Родителите могат да бъдат сигурни, че децата им няма да излязат само и единствено с богата обща култура  и обширни знания, но и с нагласа за опознават света през призмата на изследователите, в които имат пълния потенциал да се превърнат.

С какво смяташ, че ще си полезна? Къде е твоята сила като учител?

Всеки ден, в който се изправям пред учениците, казвам думи, които могат да оставят трайна следа в тяхното съзнание. Любовта, позитивизмът и постоянството са качества, които не само държа да нося в себе си и извън класната стая, но и които искам да предам на своите ученици.

Смятам, че възможността да работя с всеки ученик индивидуално, е неизменна част от успешния учебен процес. Постоянно се стремя да подхождам диференцирано в класната стая. Не пропускам да приложа и своята креативност по време на всеки урок. Изготвям „идеалната си формула“ за постигане на силни резултати така: добра комуникация с всяко дете , индивидуален подход, поднасяне на урока по интересен, изискващ активното участие на учениците, начин. Това води до трайни знания, които остават и след напускането на класната стая.

Какъв преподавателски опит имаш? Какво от професионалния ти път дотук ще ти е най-полезно при работата с деца?

Вече повече от 13 години имам щастието да работя с уникални и даровити по собствен начин деца, като им помагам да извървят първите стъпки по пътя на знанието. След всички тези години в сферата на образованието оставам убедена в едно – любовта към децата е водеща. Няма по-добър помощник в преподаването от подхождането с обич, разбиране и грижа към всяко дете. Така учителят е много повече от само фигура зад бюро или пред дъска.

Адаптивността е качество, което също не спирам да усъвършенствам и до днес във всички аспекти. Старая се всеки път да бъда по-добра както при комуникацията с децата и техните родители, така и при създаването на уроци и провеждането на часове, които да вдъхновяват децата в търсенето на нови знания.