Izzi Science for Kids представя Галина Ташкова – Административен директор

Галина Ташкова е човек с голям опит в образователната сфера. Като учител на ученици в начална училищна възраст има над 15 години стаж, и над 18 години опит в административното управление на длъжност заместник-директор на средно училище.

С такъв богат опит Галина Ташкова споделя, че учителската личност е важен фактор за изграждане на личността на детето.

„Обичта и уважението към детската личност е двигателят.  Децата трябва да се чувстват значими, полезни, свободни да изразяват своята индивидуалност, а всички участници в процеса на образование да вярват в личната си мисия и в бъдещия успех.

Управленският  опит е затвърдил убедеността ми, че за да постигнем поставената и желана цел трябва да установим правила, които да създават атмосфера на уважение, толерантност, самодисциплина.

Магията на началното училище е в това да се създава среда за общуване и игри. И пак там чрез естественото любопитство на малките ученици, опита и харизмата на отдадени преподаватели да се образоват иновативни личности.

Проектът Izzi Science for Kids по „лесен начин“ ще провокира децата да наблюдават, изследват, експериментират, обясняват т.е. да учат активно. И пак да се върна на това, че така те ще усещат себе си можещи и знаещи, щастливи деца. А нали това винаги си пожелаваме?!“