The Application process for 2024/2025 is now open: КАНДИДАТСТВАЙТЕ ТУК
Участвайте в научни състезания ТУК

Cambridge International

World-class curriculum with a rigorous approach to guided inquiry based learning of science

Cambridge Assessment International Education е най-голямата образователна институция, която разработва международни програми за обучение на деца от 5 до 19 години. Семейството на Cambridge включва повече от 10 000 училища от над 160 държави.

Училище Izzi Science for Kids e акредитирано от Cambridge Assessment International Education и предлага на своите ученици цялостно образование, отговарящо на британските и българските стандарти. Ежедневните занимания на децата са разнообразни и им предоставят задълбочени познания и практически опит за света около тях, насърчават тяхната креативност и подпомагат интелектуалното им развитие и умения за критично мислене.

Учебната програма на училище Izzi Science for Kids включва задължителните предмети за предучилищен, начален и прогимназиален етап, утвърдени от МОН, както и следните предмети от програмите Cambridge Primary (за ученици от 5 до 11 години) и Cambridge Lower Secondary (за ученици на 12-13 години):

Природни науки/ Cambridge Primary and Lower Secondary Science
(от ПУК до 7. клас)

Учениците имат ежедневно часове по наука, в които изграждат знания за света около тях, природата и законите на Вселената. С ясно представена теоретична информация, илюстрирана със снимки, диаграми и мисловни карти и чрез много приложни експерименти и проекти, те развиват и затвърждават натрупаното познание. В часовете по природни науки децата усъвършенстват своето критично мислене и се научават да прилагат научния подход при решаване на различни казуси. Часовете се провеждат в отлично оборудвани научни лаборатории, отговарящи на изискванията на Cambridge International за качество и безопасност.

Учебната програма от 1. до 7. клас е допълнително обогатена с модул по обществени науки. Часовете по световна и българска география и история се провеждат на български и на английски език. Заниманията отвеждат учениците на далечни дестинации и в различни епохи, стимулират любознателността, интереса към пътешествията и запознаването с нови култури.

Българската култура, история и развитие са равностойно застъпени.

Математика/ Cambridge Primary and Lower Secondary Mathematics
(от ПУК до 7. клас)

Математическото познание се въвежда с разнообразни примери и след това с термини и с формални дефиниции. Задачите в тези часове са пряко свързани със ситуации от живота, те са практични и насочени към разбиране на смисъла на числовите величини и действията с тях. Обръща се голямо внимание на визуализирането и логическите връзки. Много голяма част от примерите във всяка тема изискват решаване наум – умение, което децата изграждат с времето.

Учениците развиват цялостно разбиране за предмета, фокусирайки се върху принципи, модели, системи, функции и връзки.

Английски език/ Cambridge Primary and Lower Secondary English
(от ПУК до 7. клас)

Учениците развиват знания и умения в четири области – четене, писане, говорене и слушане, като изграждането на четивни умения по английски език се основава на връзката между букви и звуци, а богатството на езика се надгражда с множество интерактивни и книжни учебни материали, в т.ч. печатни и електронни книги, които създават увереност в услужливото боравене с езика в различен контекст. Децата още от ПУК попадат в среда, която ги стимулира да бъдат по-уверени в комуникацията си, развива техните умения за слушане и четене с разбиране, като поставя основите на уменията за писане. В различните години от програмата децата се запознават с разнообразни като стил и контекст текстове и се включват в много творчески предизвикателства. В синхрон с обучението по български език се изгражда и задълбочено познание за правилното използване на граматическите правила.

Cambridge Primary and Lower Secondary Global Perspectives
(от ПУК до 7. клас)

В рамките на тези часове учениците се сблъскват с важни и чувствителни за възрастта си теми и се включват в дискусии, в които учителят е модератор и ментор.

Ангажират се в каузи и развиват богата обща култура. Учениците работят по разнообразни теми от реалния живот, проучват теми и събират и проверяват факти и изграждат доказателства за своята теза, учат се да водят дискусии аргументирано и учтиво.

Учениците ще бъдат ангажирани в разнообразни проекти с цел затвърждаване на вътрешнодисциплинарните връзки между предметите английски език, математика, природни и обществени науки и развиване на богата обща култура, която ще ги подготви за предизвикателствата на следващите етапи от образованието.

Учебни материали

 

Училище Izzi Science for Kids работи с учебниците и учебните пособия на Collins – едно от одобрените от Cambridge International издателства, предлагащи цялостно годишно разпределение на програмата, обучение за учителите, учебни и надграждащи материали за преподаване на програмите Cambridge Primary и Cambridge Lower Secondary.

 

Учебен подход

 

Учебният ни подход е евристичен (question-based classroom), а озарените лица на учениците са ясно потвърждение за учителя, че урокът е бил интересен, разбран и запомнен и всички са готови да преминат към прилагането на новите знания в проекта или експеримента, които са планирани по темата.

Учебна база

Класните стаи, лабораториите, студиата по приложни изкуства и музика и залите за спорт и танци отговарят на стандартите на Cambridge International за интерактивно и ефективно обучение в стимулираща и безопасна среда.

 

Изпити

Програма в Izzi Science for Kids е изградена така, че през всеки образователен етап учениците да придобиват необходимите знания за успешно полагане на тестовете в края му. Училище Izzi Science for Kids проследява постигнатото от учениците посредством текущи изпитвания детайлни междинни диагностики(Cambridge Primary and Lower Secondary Progression Tests) и полагане на стандартизираните тестове (Checkpoints). Тези тестове са в края на 4. клас (Cambridge Primary Checkpoint) и в края на 7. клас клас (Cambridge Lower Secondary Checkpoint). Явилите се на стандартизираните тестове ученици получават Удостоверение за завършен образователен етап и академична справка за постигнатите резултати (Statement of Achievement).

Удостоверението се приравнява на Удостоверение за завършен клас в Българияи покрива изискванията на множество образователни системи, включително тази на Великобритания.

Оценяването на работата на учениците позволява адекватното планиране на учебния процес с крайна цел постигане на високи академични резултати по всеки предмет чрез насърчаване на личното усърдие, постоянство, самоподготовка и самодисциплина сред учащите.

Допълнителни ползи

Като Cambridge училище, Izzi Science for Kids получава и следните допълнителни ползи:

  • достъп до съдържателната и утвърдена с качеството си библиотека от образователни материали на Cambridge International;
  • допълнителни обучения за професионална квалификация на учителите съобразно изискванията на Cambridge стандартите;
  • достъп до форуми на училищата от семейството на Cambridge International за споделяне на опит и запознаване с най-добрите практики в света при преподаването на даден предмет.
DSC_1633

Елате при нас

to top button
bg_BGБългарски