Елате при нас

ПРИЕМ 2022/2023 за 3.-7. КЛАС

Все още е отворена и процедурата за кандидатстване за 2.-6. клас през учебната 2021/2022 г. за деца със засилен интерес към природни и социални науки.

Кандидати:

Всички деца, които ще бъдат ученици във:

   • 2.-6. клас през уч. 2021/2022 г. (родени между 2009 и 2013 г.)
   • 3.-7. клас през уч. 2022/2023 г. (родени между 2009 и 2013 г.)

 

P1012226 P1012255
106530676_298393044860302_4681596845937509093_n-1 IMG_20191026_100301

Критерии за прием:

 • Отлично ниво на грамотност по български и английски език за съответната възраст и задълбочени познания по математика;
 • Подчертан интерес към природните и обществените науки;
 • Добро поведение и активно участие в клас.

ЧСУ Izzi Science for Kids ще приеме до 5 деца във всяка възрастова група.


За всяка възрастова група училището предлага по една пълна стипендия и по една стипендия за 50% намаляване на учебната такса. 

Процедура по прием:

Кръг 1: Конкурс

Кандидатите се явяват на конкурса за прием на една от следните дати за съответната възраст:

 • 31 юли (събота) - 2.-6. клас за уч. 2021/2022 г.
 • 7 август (събота) - 2.-6. клас за уч. 2021/2022 г.

 • 20 ноември (събота) - 3.-7. клас за уч. 2022/2023 г.
 • 11 декември (събота) - 3.-7. клас за уч. 2022/2023 г.

Кръг 2: Среща с родителите

Родителите на одобрените кандидати ще бъдат поканени на среща с представител на училището.

Към родителите на децата, на които ще предложим прием в ЧСУ „Наука за деца“, ще бъде изпратен пакет с документи за записване.

Важна информация:

Денят на конкурса обхваща 6 учебни часа - от 09:30 ч. до 15:00 ч.

- Конкурсът включва модули по математика, английски език, български език и природни науки (по програмата на предмета „Човекът и природата“). В рамките на отделните модули на децата ще бъдат предоставени за решаване логически задачи и казуси, обхващащи материала, изучаван в класа, в който са кандидатите през учебната 2020/2021 година. Не е необходима допълнителна подготовка за явяване на конкурса, но е важно кандидатите да са усвоили отлично изучавания материал.

- Организирали сме и две допълнителни занимания – по физика и забавни игри, за да запознаем кандидатите с реалната учебна атмосфера в Izzi Science for Kids.

- В деня на конкурса осигуряваме обяд, вода и пособия. Предвидили сме почивки между занятията.

Класирането на одобрените кандидати на Кръг 1 ще бъде обявено до 5 работни дни след датата на явяването им. Родителите на кандидатите ще получат индивидуална обратна връзка по имейл. Подборът на кандидатите ще бъде извършен на база на цялостното им представяне в Кръг 1.

ЧСУ Izzi Science for Kids ще приеме до 5 деца във всяка възрастова група и ще предложи по една пълна стипендия и една стипендия от 50% намаление от учебната такса.

Всички кандидати, одобрени на Кръг 1, ще бъдат поканени на две безплатни седмици в лятната програма на Izzi Science for Kids през август 2022 г.

Регистрация:

 

Моля, попълнете формуляра за кандидатстване по-долу , като изберете предпочитаната от Вас дата.

Таксата за участие в конкурса е 30 лв.

След попълване на формуляра ще получите съобщение с потвърждение за регистрация и инструкции за плащането на таксата.

Формуляр за кандидатстване

Въведете три имена

Дата/месец/година

Изберете клас от менюто

Въведете три имена

to top button
bg_BGБългарски