The Application process for 2023/2024 is now open: apply here
Enter Science COMPETITIONS ТУК

Елате при нас

ПРИЕМ 2023/2024

Кандидати:

Всички деца, които ще бъдат ученици в 5. и 7. клас през учебната 2023/2024 година.


За останалите ученици, изберете опцията „Друг клас“

DSC_1292
DSC_1721

Остават единични свободни места за ученици, които са в 4. и 6. клас през учебната 2022/2023 година. На одобрените след пробен ден или конкурс за прием кандидати ще бъде предложен прием в текущата учебна година.

Образованието е ключ към възможностите
  • Отлично ниво на грамотност по български и английски език за съответната възраст и задълбочени познания по математика;
  • Подчертан интерес към природните и обществените науки;
  • Добро поведение и активно участие в клас.

Процедура по прием:

Стъпка 1: Родителите подават формуляр за кандидатстване онлайн.

DSC_4825
DSC_2479

Стъпка 2: Кандидатът се явява на пробен ден или на конкурс за прием.

Гостуване на ученика на пробен ден:

Родителите посочват удобна дата в делничен (учебен) ден за гостуване на детето в Izzi. Училището изпраща покана за безплатен пробен ден на детето. Кандидатът участва в заниманията на неговите връстници.

Конкурс за прием:

В случай на невъзможност кандидатът да гостува в Izzi в делничен (учебен) ден, детето се явява на конкурс за прием на една от следните дати: 12 март (неделя); 28 май (неделя).

  • Конкурсът е с продължителност от 9:30 ч. до 14:00 ч.
  • Конкурсът включва модули по математика, английски език, български език и природни науки (по програмата на предмета „Човекът и природата“). В рамките на отделните модули на децата ще бъдат предоставени за решаване логически задачи и казуси, обхващащи материала, изучаван в класа, в който са кандидатите през учебната 2022/2023 година. Не е необходима допълнителна подготовка за явяване на конкурса, но е важно кандидатите да са усвоили отлично изучавания материал.
  • В деня на конкурса осигуряваме обяд, плодове, вода и пособия. Предвидили сме почивки между занятията.
  • До два работни дни след явяването на кандидата на конкурса за прием родителите ще бъдат уведомени за резултатите по имейл.

Стъпка 3: Среща с представител на училището и Отворени врати.

Родителите на одобрените след пробен ден или конкурс за прием кандидати се канят на среща с представител на училището и на Отворени врати, за да разгледат базата на училището и да се запознаят с учебните програми, които следваме.

to top button
bg_BGБългарски