Нещо повече за нас

60

  Медала  

241

  Деца   

65

  Учители  

400

 Щастливи родители 

Всичко е за децата

Izzi Science for Kids („Наука за деца”) е частно основно училище със засилен фокус към наука и с двуезична програма, с лиценз от МОН и в процес на акредитация от Cambridge International.

Училището следва STREAM програмата на Cambridge Primary. Преподавателите ни по наука са професионалисти в своите области. За подготовката на децата по основните предмети – български език и математика, се грижат опитни начални педагози с дългогодишен опит.

Техните усилия са насочени не само да покрият изискванията на МОН за съответната възрастова група, но и да развият у децата логическа мисъл и способност за справяне с по-сложни задачи.

Виж още...
Izzi Science Stream program
Нашата мисия

ЧОУ „Izzi Science for Kids“ съчетава най-добрите практики от българската и британската образователни системи в безопасна среда, насочена към стимулиране развитието на обучаващите се в нея. Училището да подпомага и насърчава активни, уверени в себе си и уважаващи околните ученици, които са запалени по науката, основните дисциплини и изкуството, както и да ги подготвя за предизвикателствата пред тях.

Частно начално училище Izzi Science for Kids лаборатория
Визията ни за нашите ученици е:
 • да бъдат творци - енергични и инициативни
 • да бъдат откриватели, грабващи възможностите на новото знание и новите технологии
 • да бъдат личности, които осъзнават и развиват познания, компетенции и ценности, за да имат пълноценен живот
 • да бъдат уверени и активно ангажирани и учещи през целия си живот
Ключови компетенции
 • Критично мислене
 • Креативност
 • Грижа за себе си
 • Отношение към околните
 • Общуване с уважение

„Умът не е празен съд, който трябва да се напълни, а огън, който трябва да се запали.“

Плутарх

103476829_556272071695584_8630304624720476943_n
Стандартите, които спазваме
 • Безопасността е първият ни приоритет
 • Учениците са в центъра на образователния процес
 • Учебната програма е ангажираща и предизвикателна
 • Ученето е с мисъл за бъдещето на децата и е насочено към развиване на ключови умения и компетенции, а не запаметяване на факти
Предимства

Програмата се води от вроденото любопитство на децата. Във възрастта от 5 до 13 години те са изключително любознателни какво и защо се случва в света около нас. Важното е да се използва това любопитство като инструмент за учене и като основа, на която да се развият ключови компетенции.

Виж още...
Частно начално училище Izzi Science for Kids лаборатория
Нашите ценности
 • Постигане на високи цели чрез самостоятелно справяне с трудности
 • Достигане до нови знания чрез критично, творческо и задълбочено мислене
 • Разбиране на различията между хората в следствие на културата, езика и произхода им
 • Чувство за справедливост и честност
 • Участие в опазването на общите блага
 • Екологично възпитание за грижа към природата
 • Отговорност към другите, която включва откритост, честност и етични действия
 • Уважение към себе си и опазване на човешките права на околните

Елате при нас

Кандидатствай онлайн
to top button
bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски