Нещо повече за нас

15

  Медала  

210

  Деца   

55

  Учителя  

360

 Щастливи родители 

Всичко е за децата

Izzi Science for Kids („Наука за деца”) е частно основно училище със засилен фокус към наука и с двуезична програма, с лиценз от МОН и в процес на акредитация от Cambridge International.

Училището следва STREAM програмата на Cambridge Primary. Преподавателите ни по наука са професионалисти в своите области. За подготовката на децата по основните предмети – български език и математика, се грижат опитни начални педагози с дългогодишен опит.

Техните усилия са насочени не само да покрият изискванията на МОН за съответната възрастова група, но и да развият у децата логическа мисъл и способност за справяне с по-сложни задачи.

Визията ни за нашите ученици е:

 • творци - енергични и инициативни
 • откриватели, грабващи възможностите на новото знание и новите технологии
 • личности, които осъзнават и развиват познания, компетенции и ценности, за да имат пълноценен живот
 • уверени и активно ангажирани и учещи през целия си живот
48375674_1863247200468571_5323277424094347264_n
Частно начално училище Izzi Science for Kids лаборатория

Нашата лаборатория

Izzi Science for Kids разполага с напълно оборудвана лаборатория, направена по изискванията на Cambridge International и спазвайки изискванията за безопасност. Учениците имат възможност всеки ден да се докоснат и да се научат да работят с специализирани уреди и апарати като телескоп, микроскопи и други. В кабинета по география и история е инсталиран Гео прозорец, чрез които ясно се представят процеси, възникващи под земята.

Частно начално училище Izzi Science for Kids лаборатория

Предимства

Програмата се води от вроденото любопитство на децата. Във възрастта от 5 до 13 години те са изключително любознателни какво и защо се случва в света около нас. Важното е да се използва това любопитство като инструмент за учене и като основа, на която да се развият ключови компетенции.

Ключови компетенции

  • Критично мислене
  • Креативност
  • Грижа за себе си
  • Отношение към околните
  • Общуване с уважение

„Умът не е празен съд, който трябва да се напълни, а огън, който трябва да се запали.“

Плутарх

Нашите ценности

 •   Постигане на високи цели чрез самостоятелно справяне с трудности
 •   Достигане до нови знания чрез критично, творческо и задълбочено мислене
 •   Разбиране на различията между хората в следствие на културата, езика и произхода им
 •   Чувство за справедливост и честност
 •   Участие в опазването на общите блага
 •   Екологично възпитание за грижа към природата
 •   Отговорност към другите, която включва откритост, честност и етични действия
 •   Уважение към себе си и опазване на човешките права на околните

Елате при нас

Кандидатствай онлайн
to top button
bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски