Честит 24 май от учителите в училище по наука Izzi Science for Kids

Да бъдеш учител, а не просто преподавател…

Никола Каравасилев, учител по физика и астрономия

С риск да се повторя, ще споделя част от интервюто си, с което започнах своята мисия в Izzi Science for Kids.

В него писах за това какво е да бъдеш учител и какво просто преподавател. Всъщност, за мен между двамата има само една прилика: застават пред учениците си и предават знание към тях. От тук започват съществените разлики.

Преподавал лично аз бих нарекъл някого, който възприема работата с ученици просто като работа. Той може да е много компетентен в своята област, но не е посветил себе си на това наистина да вдъхнови учениците си, а просто да им предаде знание и евентуално да ги подготви за някакъв изпит.

Съвсем друго нещо е истинският учител, какъвто съвсем нескромно мога да нарека както себе си, така и всички мои колеги в това училище. Истинският учител е човек, отдаден изцяло професията си. Аз досега в живота си никога не съм срещал някой истински учител, който да е станал такъв „насила“. Това не е професия, това е мисия. Мисия не просто да предадеш своите знания на учениците, да ги вдъхновиш да търсят още и още. Ученикът трябва не просто да бъде научен, той трябва да бъде стимулиран сам да се интересува от заобикалящия го свят. Учителят е този, чиято работа е да покаже колко интересна е всяка една наука или дисциплина, изучавана в училище.

Учителят е лицето на науката пред своите ученици. Той е ролевият модел за това какво представлява тя. Учителят носи пълна отговорност за това какво те ще си спомнят след години, когато чуят „химия“, „география“ или „музика“. Негова заслуга също така може да бъде, ако някой ученик избере съответната наука за свой професионален път. Но дори и тези ученици, които няма да направят това, трябва да имат достатъчната обща култура по всеки предмет, за да бъдат едни наистина образовани и мислещи граждани в бъдеще.

В този ред на мисли, аз мисля, че всички предмети в училище са необходими, защото спомагат за всестранното и хармонично развитие на учениците като личности. Това, за съжаление, до голяма степен липсва в съвременното българско образование и нашата мисия в Изи е да променим това статукво!

Честит празник!