Направление математика по МОН

izziM512

…„Хармонията и съвършенството изграждат материята на Вселената, а ние можем да достигнем до същината й чрез наблюдението и изучаването на принципите на математиката. Ние не ги измисляме, а само ги откриваме. Те са съвършени и обосновават всеки елемент във Вселената и колкото повече ги разбираме, толкова по-близо сме до изначалното, божествено творение.“

Питагор


Математиката е фундаментална наука, която дава основа за разбиране на законите и процесите в природата: физиката, химията, биологията, астрономията. Всеки трябва да е добре запознат с математическата логика и подходите на рационалното мислене.

Затова в програмата на ЧСУ Izzi Science for Kids изучаването на математика е силно застъпено от ранна възраст. Хорариумът надхвърля задължителния брой часове по МОН, за да имат учениците повече възможности за упражнение и приложение на новите знания. Отделя се специално внимание на развиването на логическото мислене на учениците чрез решаване на състезателен тип задачи и различни математически казуси. Целта е систематизирано изграждане на рационално и пространствено мислене, създаване на умения за бързо ориентиране в решението при среща с непознати задачи и увереност в разсъжденията и приложението на знанията.

За всичко това се грижи екипът от опитни начални педагози и вдъхновяващите учители по математика в прогимназиален етап. Началните педагози в Izzi Science for Kids като Владимира Динова и Детелина Вълкова са с дългогодишен преподавателски опит и систематичен, методично издържан подход за създаване на стабилна академична основа и развиване на логическото мислене у децата. Знанията и уменията се надграждат от прогимназиалните математици по увлекателен за децата и развиващ не само класически математически знания, но и рационално и креативно мислене начин. Водещите математици в екипа на Izzi са: Елза Тодорова (с много успешни випуски и състезатели в СМГ), Невена Събева (автор на сборници и учебници по математика) и Лиляна Демебукова (с дългогодишен опит по математика в елитни частни училища).

Освен часове по математика, следващи изискванията за обучение по математика от МОН, децата от всички възрасти в Izzi Science for Kids имат занимания по математика на английски език по програмата на Cambridge International.

Системата на Cambridge International е приложно ориентирана. Всички задачи са пряко свързани със ситуации от живота. Терминологията се въвежда с разнообразни примери вместо с формални дефиниции. Обръща се голямо внимание на визуализирането на казусите чрез адекватни примери и проекти и чрез намиране на логически връзки между понятията. Системата е подкрепена с много интерактивно разработени материали, които се използват често в часовете и създават приятна игрова атмосфера за учениците.

Математиката по програмата на Cambridge International е повече ментална, насочена към разбиране на смисъла на числовите величини и действията с тях. Много голяма част от задачите изискват решаване наум – умение, върху което работим сериозно и изграждаме с времето. Търсим кратки рационални методи за решение, поощряваме нестандартно мислене, приветстваме различните подходи, водещи до логически правилно решение.

Системата на Cambridge International е базирана на цикличност – всяка година програмата включва едни и същи основни теми, като на следващо ниво се навлиза в дълбочина, добавят се нови понятия, примерите и задачите се усложняват. Така натрупаните знания се преговарят често, обогатяват се и се затвърждават.

В екипа, който подготвя уроците по математика по програмата на Cambridge International, са Михаил Коцев (опитен учител, който се присъедини към училището от НПМГ), Николета Симеонова (бивш преподавател от Американския колеж, извел няколко випуска до успешни резултати на международни изпити).