Обучения от Cambridge International за учителите

received_1078875349693966

Преподавателите от ЧСУ Izzi Science for Kids по предмети от програмата на Cambridge International успешно завършиха серията обучения за професионална квалификация. Учителите разшириха познанията си относно системата на преподаване в Cambridge Primary и Cambridge Lower Secondary. Те усъвършенстваха планирането на учебния процес спрямо нуждите на учениците и в съответствие с изискванията на стандартите на Cambridge International. Имаха възможност да се запознаят с колеги от цял свят и да споделят най-добри практики в своята област.

В обученията се включиха както преподавателите на Izzi Science for Kids по английски език, математика и наука, така и учителите ни по Global Perspectives, музика, изкуство и спорт.

„За мен това беше възможност да обменя опит, мнения и идеи с колеги от различни държави – ефективни подходи, методи и ресурси. Разбрах повече подробности за актуализираната учебна програма и изискванията към подготовката и оценяването на изпитите. Не на последно място – разширих и задълбочих познанията, уменията и опита си в една междукултурна среда.“, сподели Виолета Петрова, преподавател по английски език на 5.-7. клас.

Йоанна Сигридова, преподавател по математика по програмата на Cambridge International на 1. и 2. клас, допълни: „Най-полезно за мен беше обменът на идеи между учители от цял свят: научих много нови интересни образователни игри, които със сигурност ще допаднат на учениците ми. Друго важно за мен бяха упражненията за планиране на работата в клас – всеки урок трябва да отговаря на настоящите знания и нужди на учениците, но и да е стъпка към постигане на голямата цел за академично развитие по конкретния предмет“.

Cambridge Assessment International Education е най-голямата образователна институция, която разработва международни програми за обучение на деца от 5 до 19 години. ЧСУ Izzi Science for Kids се присъедини към семейството на повече от 10 000 училища от над 160 държави, акредитирани от Cambridge International. Училището предлага на своите ученици цялостно образование, отговарящо на британските и българските стандарти. Повече можете да прочетете тук: https://izzi.academy/bg/cambridge-international/