Детски център Izzi Start към ЧОУ Izzi Science for Kids представя своя учител Стелияна Янкова

izzi_21_032-1320×742

Преди близо година детски център Izzi Start към ЧОУ Izzi Science for Kids отвори врати за първите си любопитни, енергични и умни малчугани. Това е място, на което деца от 2 до 5 години всеки ден откриват нещо ново и интригуващо за заобикалящия ги свят. Целодневните занятия, включващи наука, изкуство и много игри, развиват при децата фината моторика, основните двигателни умения, емоционалната интелигентност и познанията им за света.

За да им помогне да се чувстват по-уверени в изпълнението на тази задача, учителят по английски език Стелияна Янкова още от ранна възраст запознава децата с богатството на езика. Нейната цел е постепенно, с игрови занимания, песни и римувани текстове да изгради адекватна за възрастта на всяко дете грамотност на английски език.

Какво прави различни училището Izzi Science for Kids и детският център Izzi Start? С какво ще помогнат на децата и на родителите?

В Izzi Science for Kids и детски център Izzi Start хората, които се грижат за децата, се подбират внимателно и отговорно. Всеки един от нас се запознава с ценностите на училището и опознава нуждите на децата, преди да започне пряка работа с тях. Учителите са свободни да импровизират и да се адаптират спрямо реакциите и интересите на децата в различните ситуации, което дава прекрасни възможности за творчески решения. Това е едно от многото предимства на училището и детския център, които ги правят различни от други образователни институции.

Бих искала да подчертая и вниманието, което се обръща на висококачествената храна, която консумират малчуганите в Izzi Start. Екипът полага постоянни усилия и се грижи да има прясна, разнообразна и достатъчна като количество храна. И тя винаги е поднесена на децата с много любов.

Силно се надявам да продължим да развиваме Izzi Science for Kids и Izzi Start със същия нестихващ ентусиазъм, защото потенциалът е огромен.

Какъв опит имаш в работата с мънички дечица?

Опитът ми в работата с деца досега е бил основно в чужбина – в Англия, Франция, САЩ и Япония. Децата, с които работех, се занимаваха професионално с гимнастика, което изискваше от тях да владеят добре английски език. За тях беше необходимо да се разбират добре с хора навсякъде по света, когато пътуват.

Работата с малки деца е голямо богатство, защото усещам, че не само аз уча децата, но и те – мен. Благодарение на сблъсъка ми с толкова различни култури в страните, където съм работила, изградих набор от методи за подбуждане и задържане на любопитството на малчуганите.

В каква част от ежедневието на децата смяташ, че си най-полезна? Каква е твоята роля? 

За мен езикът е богатство, а моята роля е да предам това богатство на децата, като ги науча да бъдат уверени и готови за света около себе си. Подрастващото поколение са деца на света, които по всяка вероятност ще срещнат хора от най-различни държави, говорещи на различни езици. Затова е много важно мъниците да растат уверени, че могат да общуват с всички.

В момента уча “Психология и детско когнитивно развитие”, което ми помага много да разбирам нуждите и темповете на развитие на децата. Подготвям заниманията така, че новият език да бъде усвоен от тях неусетно и безпроблемно под формата на игра.

Как се предават знания на толкова малки деца?

Към малките деца трябва да се подхожда със спокойствие и любов. Те се непринудени и необременени от забързаното ежедневие на възрастен човек, техните мозъчета са жадни за нови знания. Децата не преценяват хората по приказки, а чрез усет. Ако едно дете усети, че си добронамерен и си пълен с нови вълнуващи истории, ще бъде най-добрият ти слушател. Вярвам, че няма непослушни деца, понякога има незаинтересовани. Затова е изключително важно, каквато и да е новата информация, която трябва да им се предаде, тя да е представена по интересен и забавен начин.