Аурора обиколи земното кълбо по-бързо от Дядо Коледа

Norfolk, UK.

В неделната вечер на 5 ноември 2023 г. световните медии показваха сходни изображения – основно любителски, на необичайното светлинно шоу, което сме свикнали да бъде наблюдавано над северните страни. Този път, обаче, избухнаха с красиви и наситени цветове снимките на развълнувани българи, румънци, чехи, украинци, руснаци, англичани, австралийци.

Сиянието, този неповторим небесен спектакъл се образува, когато заредени частици от Слънцето (електрони и протони предимно) навлизат в горните слоеве на земната атмосфера, сблъсквайки се с атомите и молекулите. Процесът предизвиква излъчването на светлина, която ние виждаме като сияние.

На 5 ноември аурорите бяха особено впечатляващи. Силната слънчева буря е причината за по-интензивни и разноцветни цветове, които бяха видени дори на места, където този феномен не е срещан.

Защо сиянието не бе само зелено?

Аурорите се появяват в различни цветове в зависимост от вида на газовите молекули, с които заредените частици от Слънцето се сблъскват. Зелените цветове обичайно са резултат от взаимодействието с кислорода в атмосферата. Този процес освобождава зелена светлина с дължина на вълната около 557.7 нанометра.

Виолетовите аурори, от друга страна, са често свързани с взаимодействието на заредените частици с атомите на азота в атмосферата. Този процес предизвиква излъчване на виолетова светлина с по-къса дължина на вълната, обикновено около 427.8 нанометра.

Когато в атмосферата има много заредени частици, както се случва по време на слънчеви бури, и взаимодействието им с газовете в атмосферата става по-интензивно, се наблюдават аурори в няколко различни цветове едновременно, включително зелено и виолетово.

Аурора е червена, когато въпросното взаимодействие се осъществява на над 240 километра от земната повърхност при повишена слънчева активност.

По данни на различни източници, при слънчевите изригвания на 5 ноември се е образувала дупка в горния слой на Слънцето с размерите на континент. Според учени причината е колосално изхвърляне на плазма, възникнало поради скъсване на електромагнитна нишка.

Наблюдението на аурорите не само предоставя визуално удоволствие, но и допринася за научните изследвания в областта на геофизиката и слънчевата активност. Данните от проучванията имат широк спектър от приложения в различни научни области и могат да допринесат за по-доброто разбиране на природните процеси на Земята и в Космоса, например:

Геофизика

Аурорите са ценен източник на информация за горните слоеве на земната атмосфера. Изучавайки спектралните характеристики на аурорите и тяхната интензивност, учените могат да научат повече за състава и динамиката на атмосферата, както и за влиянието на слънчевата активност.

Геомагнетизъм

Аурорите се образуват в близост до полюсите и са свързани с геомагнитния полюс. Изучаването на аурорите може да допринесе за по-доброто разбиране на магнитното поле и геомагнитните бури като събития.

Астрофизика

Изучаването на аурорите помага да се разбере слънчевата активност и нейното влияние върху нашата планета. В частност и върху здравето на хората.

Климатология

Аурорите могат да предоставят информация за климатични промени, тъй като техните характеристики се изменят с времето. Изследванията в тази област могат да помогнат за разбирането на връзката между слънчевата активност и климатичните промени на Земята.

Научни изследвания в Космоса

Аурорите са интересни не само за изследователите на Земята, но и за астрономите и учените, изучаващи други планети и планетни системи. Наблюдавайки подобни явления на други планети, можем да научим повече за техния собствен магнетосферен и атмосферен режим.

Кога можем отново да наблюдаваме сиянието по света?

Активността на Слънцето преминава през цикли, които имат периодично въздействие върху формирането на аурори. Този цикъл обикновено има период от около 11 години, като върховете на активност са съпътствани от по-честото наблюдение на аурори. Сиянията могат да бъдат наблюдавани през почти цялата година, но са по-често видими по време на зимните месеци, когато нощите са по-дълги и светлинното замърсяване е по-ниско. Астрономите и геофизиците използват инструменти и модели, за да предскажат вероятността за наблюдение на аурори на определени места и часове, но те могат да бъдат ограничени от неопределеността на слънчевата активност и геомагнитните събития. В момента Слънцето навлиза в соларния максимум на своят 25-ти цикъл, който се очаква да продължи между януари и октомври 2024 година. Заради повишената му активност, през следващите месеци е възможно да наблюдаваме още подобни явления.

А NASA ни предоставя този красив кадър от италианските Алпи, в който освен изключителната аурора, виждаме и Млечния път.

Нека не забравяме, че…

… сиянието може да бъде изключително красиво и ефектно, запомнящо се и вълнуващо като преживяване, но и опасно. Слънчевата активност може да оказва влияние върху различни аспекти на технологиите и околната среда, но също така и върху здравето на хората. Възможно е да наблюдаваме смущения и/или прекъсвания в сателитните комуникации, което да засегне работата на мобилните и сателитни технологии. Има вероятност да бъдат отчетени повишени радиационни нива в горните слоеве на атмосферата, което да се отрази върху здравето на астронавтите. Сателитната навигация може да бъде засегната от слънчевата активност, като това би довело до неточности в навигациите по света. Слънчевата активност оказва въздействие и върху човешкото здраве. Някои хора са по-чувствителни към слънчевите изригвания и могат да изпитат главоболие, световъртеж, неспокойство, нарушения в съня.

До момента на нашето наблюдение над аурора по света, обаче, не бяха регистрирани негативни последвици. Остава да разберем как Дядо Коледа мисли да отговори на това предизвикателство, така че ако не да изпревари аурора, то поне да бъде бърз с раздаването на подаръците колкото нея.

N.B. Снимки: NASA и Google.


Кампанията ни за прием е отворена!

За учебната 2023/2024 година кандидатствайте за:

  • деца, родени през 2019 г.: за група “Метеори” в Детски център Izzi Start;∙
  • деца, родени през 2015 г.: за 2. клас в Основно училище Izzi Science;
  • деца, родени през 2010 г.: за 7. клас в Основно училище Izzi Sciencе;
  • деца, родени през 2009 г.: за 8. клас в Гимназия SMART Science.

За учебната 2024/2025 година кандидатсвайте за:

  • деца, родени през 2022 г.: за група “Слънчеви зайчета” в Детски център Izzi Start;
  • деца, родени през 2020 г.: за група “Метеори” в Детски център Izzi Start;
  • деца, родени през 2019 г.: за ПУК 1 в Основно училище Izzi Science;
  • деца, родени през 2010 г.: за 8. клас в Гимназия SMART Science.