Всички сме свързани

transly-translation-agency-qyt0cPByJjs-unsplash
Детски център Izzi Start

Връзката между животните и децата – напълно интуитивна и толкова силна, е предопределена още от древните общества. Вероятно тя е част от заложената в гените ни обвързаност, с която Майката природа гарантира продължаването на видовете. Можем да определим това като едно от най-ценните и обогатяващи преживявания през детството, формиращо светогледа и “преподаващо” емпатия. Да се грижиш за животно е въпрос на доверие, отговорност, искрена обич и приятелство завинаги. От тяхна страна срещаме безусловна любов и много често – проява на грижа към нас, техните стопани или пък мимолетни приятели. Доказано е, че те усещат нашето неразположение и влияят положително върху здравето и благосъстоянието ни.

Науката доказва, че децата, които растат заедно с животни, развиват по-силна имунна система и притежават по-добри социални умения, изпитват силна съпричастност към формите на живот в нашия свят и са склонни да оказват положителни въздействие върху средата. Много организации предлагат и терапия със специално обучени животни, които спомагат за намаляване на стреса и тревожността на децата, както и за подобряване на двигателните им умения.

В учебен комплекс Science-Smart School of Sofia се стараем децата ни да бъдат близо до природата и като носители на бъдещето, и като изследователи, прекрачващи извън прага на учебния материал. С цялото им любопитство и смело желание да знаят повече, да умеят повече, вниманието им е ангажирано целенасочено към света около нас.

Тема в групата на нашите “Суперзвезди” е “Животните във фермата”, след като през лятото посетиха зоопарка в гр. София и се запознаха с малки и големи обитатели от различни краища на света. В нашия детски център “отглеждаме” бик, крава и теленце; кон, кобила и бебе конче; овен, овчица и агънце; петел, кокошка и пиленце; паток, патица и патенца; гъсок, гъска и гъсоче; прасенца и козленца.

Фермерите полагат ежедневни грижи за своите животни, като изграждат подходящи за тях помещения и осигуряват най-добрите условия, храна и вода. Но с какво могат малките деца да им помогнат? Как това може да се превърне в учебен и забавен процес?

Те биха били най-полезни и биха се забавлявали много, ако бъдат включени в храненето и поенето, като ще научат какви храни са подходящи за всяко животно и как влияят върху здравето им. Връзката помежду им може да се превърне в ранен сигнал за здравето и поведението на техните любимци при евентуални първи признаци на болест. И животните, и хората имат нужда да валидират своето емоционално състояние и какъв по-смислен начин от взаимност, получена чрез игра и ласки като силна проява на доверие и обич.

“Суперзвезди” са изключително добри в поемането на отговорност и разпределянето на задачите. Доброволци поемат грижата за пиленцата, агънцето, прасенцата, патенцата, кончето и козлето и през следващите месеци тяхното наблюдение над животните ще бъде част от порастването на всички видове в нашата “ферма”.

Но защо хората отглеждат животните във фермите си? На този обширен въпрос ще научим отговора с практическото му приложение, разхождайки се из нашата “ферма”.

Една от причините, разбира се, е храната – животните във фермите се отглеждат за месо, мляко, яйца и други животниски продукти, които са важни за човешкото здраве. Много от тях ни предоставят суровини за текстилни и кожени продукти, а други помагат на хората при земеделските им дейности – обработка на почвата, превозване на товари.

А знаете ли, че има и ферми, в които се отглеждат редки и застрашени от изчезване видове животни, които имат нужда от специални грижи и внимание? Обичайно в тях живеят птици, земноводни животни, риби.

Специален поздрав за децата в учебния ни комплекс изпраща любимата ни катерица, на която често оставяме орехи и семенца. Въпреки че не живее за постоянно в нашата “ферма”, тя е част от радостта, с която малките ни “защо-тковци” опознават света.

Грижата за другите е имплементирана в програмата ни на обучение (МОН и Cambridge) във всяка възрастова група в учебен център Science-Smart School of Sofia, но този ценен урок остава за цял живот. Ние всички сме деца на планетата Земя. Всички сме свързани. Независимо от различията помежду ни в култура, език, религия или националност, споделяме общ дом. И за да гарантираме устойчиво бъдеще, е важно да работим заедно за опазване на околната среда, да насърчаваме условия за живот в разбирателство.


Приемът за учебната 2024/2025 е отворен за деца, родени:
  • деца, родени през 2020 г. за група “Метеори” в Детски център Izzi Start;
  • деца, родени през 2019 г. за ПУК 1 в сновно училище Izzi Science for Kids.
За контакт с нас и допълнителна информация, открийте ни на:

☎️ 0895 557 317 или 📮 info@izzi.academy