Izzi Science for Kids представя Албена Качамакова – Учител по български език в предучилищен клас

Как описвам себе си?

Да бъда учител за мен не е просто професия… Мисля, че го нося в себе си. Може би от прабаба ми, която е била учителка по руски език и география в малкото градче Лясковец. От там идва и фамилията ми.

Но децата не ми говорят на г-жо Качамакова, а се обръщат към мен като приятели, кратко и неформално Бени.

Опитвам се да създам по-близка връзка с тях, да разбера техните нужди, емоции и интереси.

Винаги съм се стремяла да помагам на децата да открият своите силни страни, да съхранят любопитството си и да опознаят света около нас, но и вътрешния си такъв.

След като завърших педагогика в Софийски университет започнах да работя с деца по различни проекти и образователни системи.

Около три години бях Монтесори учител в Casa dei bambini. Именно там разбрах колко е важно децата да имат избор и свобода, за да израснат отговорни и съзнателни личности, да изградят самоувереност, но и самоконтрол.

Намирам смисъл и радост в работата ми като учител. Ежедневието ми винаги е изпълнено с предизвикателства и приключения с малките откриватели.

Мисля, че всеки трябва да обича това, което прави и да го прави с любов.

И това е, което правя и аз