ЧСУ Izzi Science for Kids представя учителя си по БЕЛ Йонета Астинова

Двуезичното училище по природни и обществени науки ЧСУ Izzi Science for Kids продължава да увеличава своя екип от отлично подготвени учители. Учебната програма надгражда изискванията на МОН и се допълва от световнопризнаната програма на Cambridge International, по която училището е официално акредитирано.

През новата учебна година към екипа от преподаватели по български език и литература се включва и Йонета Астинова. За нея е важно да разпалва въображението на учениците и да провокира тяхното мислене. Йонета идва с богат преподавателски опит, чрез който буди стремежа на учениците да откриват и опознават света.

Какво прави училище Izzi Science for Kids различно и полезно за децата и за техните родители?  

Училище Izzi Science for Kids е модерно иновативно училище, насочено към личността на всяко дете. Това, което е полезно за децата и за техните родители, е стремежът на всички преподаватели в екипа за изграждане на възпитаниците като самостоятелни, уверени и свободно мислещи личности. За постигането на тази цел усилено работят всички отлично подготвени и креативни учители, прилагащи иновативни методи за обучение.

С какво смяташ, че ще си полезна? Къде е твоята сила като учител?  

От моето детство помня, че любимите ми предмети в училище бяха тези, по които учителите успяваха да разпалят въображението и мисленето ми, да ме направят откривател.

Опитът ми като преподавател в училището ме научи, че едно от важните качества на учителя е търпението. Любознателните ученици задават непрекъснато въпроси, вълнуват се от процесите в света и в класната стая и често на учителя е необходимо търпение, за да насочи вниманието на децата към новия материал. Провокацията от страна на учителя също е важна, за да събуди стремежа им да откриват  и да опознават света.

Стремя се като учител да успявам да следвам примера на моите преподаватели – да разпалвам въображението на учениците и да провокирам тяхното мислене.

Какъв преподавателски опит имаш? Какво от професионалния ти път дотук ще ти е най-полезно при работата с деца? 

Имам дългогодишен преподавателски опит – работила съм в държавно училище и в частно училище. Преподавала съм български език и литература във всички възрастови групи – от 5. до 12. клас. В обучението на деца за мен е важно да има синтез между забавлението и резултата, който трябва да се постигне. Обичам да работя с ученици и смятам, че съм намерила своето място. Надявам се богатият преподавателски опит и обичта към децата да ми помагат в процеса на работа в  Izzi Science for Kids.