ЧСУ Izzi Science for Kids представя своя учител по математика Елза Тодорова

Обучението по природни и обществени науки в ЧСУ Izzi Science for Kids изисква и засилено изучаване на математика. Тя развива логическото мислене на децата, като им дава увереност да се справят с все по-трудни задачи и казуси. В програмата на училището освен часовете по математика към МОН (10 часа) учениците имат и занимания по математика на английски език, в които с лекота усвояват техники за бързо пресмятане и пространствено мислене (5 часа). От тази учебна година за учениците от 4.-7. клас е прибавена и подготовка по състезателна математика.

С желанието да покаже на децата, че по-сложните задачи са предизвикателни, но не и страшни, в екипа на Izzi Science for Kids се присъединява Елза Тодорова, която Ви представяме днес. С дългогодишния си преподавателски опит в СМГ тя ще научи учениците на правилните подходи за справяне с математическите предизвикателства.

Какво прави училище Izzi Science for Kids различно и полезно за децата и за техните родители?

ЧСУ Izzi Science for Kids е иновативно двуезично частно средно училище, което предоставя изключителни възможности за развитие на подрастващите и разгръщане на техния потенциал. То дава богата езикова култура на децата. Още от ранна детска възраст чрез наблюдения, опити и други практически подходи любознателните малчугани се запознават с различните природни и обществени науки и се засилва интересът им към тях. Тук обучението е целодневно и това е облекчение за родителите.

Защо според теб е важно децата да изучават систематизирано математика? Какви умения ще развива в тях?

Математиката е фундаментална наука. Тя е основа за изграждане и развитие на другите науки. Ето защо в училище за наука, като Izzi Science for Kids, е от изключително значение децата да изучават математика по-задълбочено. Необходимо е учениците още от ранна детска възраст да се занимават и със състезателна математика. Тя им разкрива нови подходи и начини за справяне с математически предизвикателства, формира състезателен дух и ги кара да се чувстват откриватели. Чрез математиката се развива логическото и рационално мислене, изграждат се пространствено ориентиране и умения за бързо вземане на правилно решение.

Какъв преподавателски опит имаш? Какво от професионалния ти път дотук ще ти е най-полезно при работата с деца?

Имам повече от 25 години трудов стаж като учител по математика от 5. до 12. клас в елитни столични училища. Близо 15 години работих в Софийската математическа гимназия (СМГ), където имах възможност да се занимавам и със състезателна математика. Гордея се с това, че моите ученици печелят златни, сребърни и бронзови медали на различни национални и световни състезания. Подготвях и курсове по математика за деца в 3. и 4. клас за кандидатстване след 4. клас.

Къде е твоята сила като учител? На какво искаш да научиш учениците пред себе си?

Страшно обичам децата. Смятам, че с много любов и търпение успявам да предам знанията и уменията, които притежавам на учениците, при това на достъпен за тях език.

Искам най-вече да науча моите ученици да мислят. Искам да видят и усвоят разнообразните методи и подходи за справяне с различните математически предизвикателства в математиката и да не се страхуват от нея. Искам моите възпитаници да бъдат добри хора!