ЧСУ Izzi Science for Kids представя своя учител по БЕЛ Светослав Стойчев

240955423_376629897243156_8145654945622478173_n

ЧСУ Izzi Science for Kids предоставя двуезично обучение по природни и обществени науки, следващо изискванията на Cambridge International и МОН. Освен че се грижи за балансираното и правилно поднесено образование на учениците си, училището подкрепя развитието на млади учители, като им предоставя възможност да работят заедно в екипа му от опитни и висококвалифицирани преподаватели.

От началото на учебната година с учениците ще работи Светослав Стойчев, който ви представяме днес. Той ще допринесе за интересните занимания в часовете по литература и литературния клуб.

Какво прави училище Izzi Science for Kids различно и полезно за децата и за техните родители? 

Сенека има сентенцията: Non scholae, sed vitae discimus, която се превежда като: “Не за училището — за живота да се учим!”. Мисля, че тези думи напълно се припокриват с принципите на ЧСУ Izzi Science for Kids.

Училището успява изключително добре да съчетае иновативни методи с най-добрите страни на традиционното образование. Смятам, че свободата, която училището предоставя както спрямо учениците, така и спрямо учителите, е безценна. Благодарение на нея още първото впечатление е за креативно, стимулиращо и подкрепящо пространство. Всичко това запълва думите „образование“, „учител“ и „училище“ със съдържание – в Izzi Science for Kids образованието не е базирано просто на сухи факти, учителят не само диктува и пише оценки, а училището не е неприятно място, от което децата бързат да се приберат. Izzi Science for Kids е една магия!

С какво смяташ, че ще си полезен? Къде е твоята сила като учител? 

Според мен в нашата образователна система имаме тежък дефицит на качествена хуманитаристика, а без нея се губи много, защото различните науки не могат да съществуват пълноценно една без друга. Като човек, изучавал усилено тъкмо хуманитарни науки, смятам, че мога да бъда полезен член в екипа на Izzi Science for Kids и да допринеса за едно комплексно изучаване както на природните науки, така и на хуманитаристиката.

Като учител смятам, че основният принцип в преподаването ми е обичта – към учениците, към професията, към науката. Аз обичам литературата и науката за литературата и искам да предавам тази страст на учениците, защото знанието трябва да бъде споделяно.

Какъв преподавателски опит имаш? Какво от професионалния ти път дотук ще ти е най-полезно при работата с деца?

Опитът ми в преподаването започва от литературен клуб в Националната гимназия за древни езици и култури, в който с осмокласниците разглеждахме тенденциите в масовата култура през историята на научната фантастика. Впоследствие преподавах на 8. и 10. клас, като опитът, който почерпих най-вече сред десетокласниците, ме научи да стимулирам и да давам път за развитие дори на ученици, крайно апатични към учебния процес. Научих се да работя в среда, в която моята наука не е любим предмет и с достатъчно усилия да успея да променя това. Убедих се, че децата просто са си деца и ако с тях се работи с нужните любов, внимание и отношение, резултатите не закъсняват.