ЧСУ Izzi Science for Kids представя своя предучилищен педагог Мая Недева

ЧСУ Izzi Science for Kids открива възможност за допълнителен прием на деца, родени през 2015 и 2016 г. Те ще станат част от предучилищните групи на училището, което предоставя двуезично обучение по природни и обществени науки за деца от 5-годишна възраст.

Днес Ви представяме Мая Недева, която се присъединява към екипа от предучилищни педагози на Izzi Science for Kids. Тя има дългогодишен опит като  педагог именно на деца до 6-годишна възраст. Мая подхожда с усмивка и много обич към всяко дете в класната стая и се старае не само да посее семенцето на новото знание, но и да възпита важни общочовешки качества.

Чрез емоционално поставяне на образователните задачи и използване на различни подходи и подходящи стимули тя реализира потенциала на децата. Използва различни игрови похвати, подпомага и провокира детското личностно и творческо развитие.

Основната ѝ цел е децата да овладеят правилно знанията, уменията и навиците и да израстват в психологическо, физическо и емоционално отношение.

Какво прави училище Izzi Science for Kids различно и полезно за децата и за техните родители?  

Училище Izzi Science for Kids e уютен храм на знанието и образованието, в който учители и деца работят заедно в спокойна и стимулираща среда. При първото ми влизане в сградите на Izzi Science for Kids се впечатлих от две неща – усмивките по лицата на всички колеги и ентусиазма, с който учениците искат сами да откриват истините за света около себе си.

Програмата по наука на училището предоставя уникална възможност учениците от ранна възраст да попаднат в ситуации, които ги провокират да разсъждават и да разширяват общата си култура. В предучилищна възраст те възприемат заниманията като игра или забавление, но неусетно всеки ден научават много нови неща. Стават все по-уверени в уменията си и стъпват здраво по пътя си към по-големите предизвикателства.

Програмата на училището дава възможност всяко дете да открие своя собствен интерес и да го развие по най-добрия възможен начин. Нямам търпение съвсем скоро да стана част от учителите, които подкрепят най-малките ученици в дългия процес за откриване на тяхното собствено и уникално АЗ.

С какво смяташ, че ще си полезна? Къде е твоята сила като учител? 

Към всяко дете пред мен подхождам с много обич и позитивно отношение, за да отговоря по най-добрия начин на неговите индивидуални нужди. Стремя се да провокирам учениците да мислят и да подхождат критично, а ги мотивирам в развитието им като личности. Опитвам се всеки ден да им помагам да разгърнат своите заложби и се надявам да ги науча не само на задължителния образователен материал, а и на ценности като доброта, любов и търпение.

За мен е важно в учебната стая децата да се чувстват спокойни и уверени. Полагам усилия да поддържам позитивни емоции у тях.

Какъв преподавателски опит имаш? Какво от професионалния ти път дотук ще ти е най-полезно при работата с деца? 

Имам дългогодишен опит като учител и възпитател на деца на възраст от 4 до 6 години. Работила съм в частни и държавни детски градини. Вярвам, че с годините практика съм намерила необходимия баланс между това да бъда приятел на децата и това да съм техен пример за подражание. Учениците в предучилищен етап имат нужда да виждат пред себе си правилни модели на поведение и общуване, които да следват.