ЧОУ Izzi Science for Kids представя своя учител – журналистът Венелин Петков

В началото на април официално бе потвърдена акредитацията на ЧОУ Izzi Science for Kids от Cambridge Assessment International Education. Това е висока международна оценка за качеството на обучение, което училището предлага на своите ученици чрез двуезичната си STREAM програма. Освен основните предмети, като БЕЛ, английски език, математика, в ежедневната програма са застъпени часове по обществени и природни науки, много спорт, танци, изкуство, музика.

Отскоро децата от 1. до 5. клас имат възможност да изучават и интересния предмет Global Perspectives, който е основен предмет от програма на Cambridge Assessment International EducationТехен преподавател е журналистът Венелин Петков, който Ви представяме днес.

– Какво прави училище Izzi Science for Kids различно и полезно за децата и за техните родители? 

Училище Izzi Science for Kids набляга на научния подход. То подготвя децата да съставят хипотези и да търсят отговори на базата на натрупани познания. Съответно децата осъзнават, че училището е път към познанието, а не просто сграда, класна стая, учители и учебници.

– С какво според теб предметът Global perspectives от програмата на Cambridge International ще обогати знанията на учениците? Какви умения ще развие в тях?

Предметът представя на децата значими житейски казуси, с които вече са се сблъсквали или предстои да се сблъскат. Между тях са опасностите, които крие интернет, дезинформацията, насилието в общуването и пр. Децата получават информация по тези теми, а също и историческа перспектива, с която могат да си обяснят тяхната поява и развитие. Разбира се, всичко е съобразено с възрастта на учениците.

Учениците имат възможност да обсъждат свободно темите и да дебатират помежду си. Това поставя основите на умението да водят аргументиран разговор, да влизат в дебати и да ги печелят на базата на неоспорими аргументи. Не на последно място занятията се водят изцяло на английски език, което помага на децата да усъвършенстват езиковите си познания.

– Какъв преподавателски опит имаш и какво от професионалния си път дотук ще ти е най-полезно при работата с деца?

Първата ми професия е учителската. Имам магистърска степен по специалността “Английска филология” от Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Преподавал съм английски език на ученици в основни училища и гимназии. Втората ми професия е журналистиката. Имам магистърска степен по “Телевизионна и радиожурналистика” от един от най-авторитетните факултети в САЩ – Факултетът по журналистика на университета на щата Мисури, Колумбия.

Като студент в САЩ продължих да преподавам. Работих като асистент и водих занятия на първокурсници в курса „Основи на американската журналистика“. За всички студенти във факултета това беше най-важният и най-тежкият курс, защото от оценката зависеше дали ще могат да продължат образованието си по специалността. Съответно за асистентите, водещи практическите занятия, отговорността беше огромна.

Смятам, че ще бъда най-полезен на децата в Izzi Science for Kids с натрупания си опит като журналист – от срещите ми с различни хора от различни култури, от познанията ми по проучване, проверяване и разпространение на информация, от способността ми да боравя с множество източници в информационно претоварена среда.

– Каква е най-голямата си сила? На какво искаш да научиш учениците пред теб?

Най-голямата ми сила е умението да общувам. Искам да науча учениците си да водят цивилизовани дебати и да разчитат на силата на аргументите. Няма по-голяма сила от познанието. Човек трябва да умее да я използва в общуването си с другите.