След години Слънцето ще е бяло джудже, направено от… диаманти

sun-diamods

Както е добре известно, най-важната за нас звезда е Слънцето. То ни дава светлината и топлината, без които на Земята би било мрачно и студено и не би имало никакви условия за живот. Слънцето е огромно кълбо от горещи газове – плазма. Всяка секунда то излъчва толкова енергия, колкото би било достатъчна за всички хора по света за следващите няколко милиона години. Тя се произвежда в ядрото на нашата звезда при сливането на четири ядра на водород с едно ядро хелий. Този процес се нарича термоядрен синтез. 

За нас изглежда, че източникът на енергия в Слънцето е неизчерпаем, защото то свети и топли вече няколко милиарда години. Действително обаче един ден ядреното гориво в нашата звезда ще намалее значително. Тогава Слънцето ще започне да се раздува и ще се превърне в хладен и огромен червен гигант. Учените са изчислили, че е възможно неговите размери да са толкова големи, че да достигне дори орбитата на Земята.  

Нашето Слънце е твърде малко и затова няма да избухне като свръхнова звезда. След фазата на червен гигант от него ще остане една бавно разсейваща се в Космоса мъглявина. В нейния център ще има един много интересен обект, който астрономите наричат бяло джудже. То ще бъде малко по-голямо по размери от планета Земя и в началото ще бъде с много висока температура. В него няма повече да се произвежда енергия и то постепенно, светейки, ще изстине. Интересно е, че това бяло джудже ще бъде изградено почти изцяло от въглерод.  

Този елемент може да бъде срещнат под формата на графит – в моливите, които използваме в училище. Но също така разновидност на въглерода е и диамантът. Всеки би се запитал:  как да превърнем обикновения графит в скъпоценния диамант. За целта е необходимо графитът да бъде подложен на много високо налягане, милиони пъти по-голямо от това на нашата атмосфера, в продължение на десетки милиони години. 

Явно не е по силите ни да направим това у дома. Но във вътрешността на бялото джудже, което ще остане от Слънцето, всички тези условия ще са налице. Там налягането и температурата ще са наистина високи и въглеродът ще разполага с достатъчно време, за да се превърне в диамант. Затова и казваме, че след много, много години ние ще си имаме едно диамантено Слънце.  

Е, тогава вече нашата планета няма да е подходяща за живот, защото звездата ни няма да ни дава нужната светлина и топлина, но е възможно вече да сме се преселили някъде извън Слънчевата система.