Програма Cambridge Primary, по която се учи в Izzi Science for Kids

Частно начално училище Izzi Science for Kids през септември прие първите си ученици в София от предучилищна възраст, 1., 2., 3. и 4. клас. Училището е регистрирано от МОН и в процес на акредитация от Cambridge International. Едно от основните предимства на Izzi Science for Kids е, че ще адаптира международната програма Cambridge Primary за двуезично обучение на български и английски с фокус върху науката. В този текст ще ви запознаем по-подробно с тази учебна програма, която е базирана на изграждане на ценности и развиване на ключови способности при малките ученици.

Cambridge Primary е комбинирана учебна програма на световно ниво. Тя помага на учителите за по-добра подготовка на часовете и предоставя система за оценяване на познанията, които децата са придобили. Програмата е специално разработена за ученици от 5 до 11 години. Води се на английски (и български) език, като изучаването на математика и природни науки увлекателно ангажира учениците и ги въвлича в страхотно приключение в света на науката. Екипът на Izzi Science for Kids смята, че с чрез тази програма ще изгради уверени, отговорни и креативни деца.

В допълнение от училището са избрали и подходяща STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) система за малките възпитаници. Тя използва най-добрия метод за учене чрез преживяване и обогатява тяхната обща култура и себепознание.

Освен стандартните умения за грамотност по отношение на български език, английски език и математика, в Izzi Science for Kids ще се наблегне и на творческо писане, срещи с писатели и развитието на езиковия потенциал. Приложната математика и логическото мислене ще са в центъра на занимания по математика.

Допълнителните часове по наука, както и тези по математика и английски език, ще допълват програмата на МОН. Те са организирани по следния начин:

  • Цялата програма е базирана на теми, което позволява интердисциплинарни връзки и учене в контекст, което със сигурност е по-малко абстрактно за децата;
  • Всеки урок има своите цели – в академичен и в социален аспект. Академичните цели са отбелязани в учебниците на децата, а социалните в детайлните ръководства на учителите. В рамките на часовете на важни уроци учениците ще развиват ценности, които ще допринесат за техния интегритет като възрастни – от уважение към природата до честно, колегиално отношение към околните;
  • Всеки урок има и ключови фактологични знания, които трябва да се разберат и научат в зададения контекст, което ще се проверява в разговор или с презентация. Така децата ще се учат да бъдат общителни, да отстояват позиция, да се съмняват обосновано, да предлагат конструктивни промени и да бъдат етично критични.
  • Освен традиционната текстова част на уроците в учебниците ще има и препоръчителни дейности – от кратки и бързи опити за доказване на дадена хипотеза до идеи за седмични и месечни проекти, които децата да правят. Темите за тези експерименти ще са отворени и децата имат възможност да правят предложения;
  • В ръководствата на учителите проектите са зададени с научна сериозност и са построени, следвайки логиката на управлението на един проект. Идеята е децата да се учат да задават тема, да дефинират обхват, срок и бюджет, да изградят тези за доказване и да потърсят начин да ги оборят или подкрепят.
  • Темите са добре развити в ръководствата на учителите и допълнени от достатъчно снимки и материали, така че да дадат ценни идеи как да се предизвика любопитството на децата.