Izzi Science for Kids представя началния педагог Добринка Борисова

ЧОУ Izzi Science for Kids, предлагащо подготовка по природни и обществени науки по двуезична STREAM програма на Cambridge International и МОН, обяви ограничен брой свободни места от ПУК (5 г.) до прогимназиален етап. За випуските училището отваря втори паралелки за деца, които имат средно ниво на английски език, но добра обща култура и отлична базова грамотност.

Училището продължава да разширява и преподавателския си екип. От Izzi Science for Kids привличат все повече професионалисти с доказан педагогически опит. Сред учителите, поемащи от септември подготовката на бъдещия 1. клас, е и Добринка Борисова, която представяме днес. Тя има повече от 25 години опит като начален педагог в елитни столични училища.

Защо е нужно училище Izzi Science for Kids? С какво ще помогне на децата и на родителите?

ЧОУ Izzi Science for Kids е уникално със своята програма. Обучението по наука помага на децата да бъдат уверени, отговорни, иновативни и мислещи ученици. Програмата обогатява общата им култура, спомага за развитието на тяхното самосъзнание.

Освен наука са включени и повече часове по български език и математика. Това дава възможност да се изгради стабилна базова грамотност и да се усвоят основни математически познания. Отделя се време и за допълнителни упражнения и развитие на логическата мисъл. Полагат се усилия децата да усвоят всичко в училище, без да бъдат допълнително ангажирани техните родители.

 С какво смяташ, че ще си най-полезна? Къде е твоята сила като учител?           

Обичам децата! Пламъчетата в техните искрящи и любопитни погледи ми дават енергия да им предавам своите знания и опит. Смятам, че моята методическа подготовка ми дава увереност, за да ги поведа по пътя на знанието.

Основната ми цел е децата да влизат в клас с желание, с усмивка да тръгват към училище. Вярвам, че когато всичко се прави с удоволствие и се усвоява с лекота, се постигат добри резултати!

Какъв опит имаш като учител и вдъхновител на мънички дечица?

До момента имам 25-годишен опит като учител на малки деца в елитни столични училища. Той и допълнителната квалификация, която имам, ми дават увереност, че работата ми в училището ще бъде ползотворна. С нетърпение очаквам да се срещна с будните и искащи знания ученици на Izzi Science for Kids!