Представяме учителя по математика на английски език Михаил Коцев

В ЧСУ Izzi Science for Kids освен часове по математика, които следват и надграждат изискванията, зададени от МОН, учениците от всички възрасти имат и допълнителни занимания по математика на английски език. Те са част от предметите по програмата на Cambridge International, по която Izzi Science for Kids вече е акредитирано училище.

Михаил Коцев, който Ви представяме днес, от септември ще работи с големите ученици на Izzi, за да им разкрие, че математиката е истински полезна за изграждането на правилен начин на мислене. Целта му като учител е да вдъхнови децата да мислят и да използват цялата им налична информация, за да стигнат до своите заключения.

Какво прави училище Izzi Science for Kids различно и полезно за децата и за техните родители? 

Izzi Science for Kids повече от всяко друго училище, което съм виждал, предлага един наистина космополитен подход към образованието, в крак с глобално свързаното ни съвремие. Екипът поддържа контакта на учениците с традициите и методиката на българското образование, но също така ги излага на иновативни и съвременни подходи от западното образование. Така училището поставя децата в идеална позиция да извлекат максимума от този интеркултурен диалог.

С какво според теб е важно децата да изучават математика от ранна възраст? Какви умения ще развива в тях?

Когато математици обсъждат триъгълник, те всъщност не говорят за конкретна триъгълна плоскост в света около себе си, а за една абстракция на нейни свойства, които са споделени от множество други триъгълни плоскости. И когато математиците правят заключения за този триъгълник, те ги правят на база логически неизбежни следствия от вече известното, а не на база наблюдения и измервания.

Смятам, че едно добро образование в сферата на математиката трябва да има за цел от една страна да покаже на учениците силата на този подход и да ги научи да разсъждават логично и да извличат максимума от наличната информация. От друга страна обаче, е ключово да се подчертаят ограниченията на този подход, които са в основата на нуждата от съвременен емпиричен научен метод. Да разбираме както пълните способности, така и ограниченията на това, което мисълта може да постигне с наличната информация, и да не прибързваме към лесни заключения.

Какъв преподавателски опит имаш? Какво от професионалния ти път дотук ще ти е най-полезно при работата с деца?

Завърших висшето си образование в Дърамския университет, Великобритания, след това преподавах математика в НПМГ “Акад. Л. Чакалов”. Фокусът ми като учител е да разнообразя преживяванията с математиката на учениците, за които тя не е основен профилиращ предмет. Да им покажа различни страни на предмета и да опитам да ги вдъхновя да мислят “математически” – тоест строго и логично, на база на вече известното. Считам това за своя основна мотивация и занапред, като смятам, че научените дотук уроци тепърва ще ме направят по-ефективен в това начинание.

Каква е най-голямата ти сила? На какво искаш да научиш учениците пред себе си?

Вярвам, че най-голямата ми сила е спокойствието – било то под формата на уравновесен и аналитичен подход към конфликтни ситуации или на упорство в лицето на трудности. Вярвам че математиката е чудесна тренировъчна среда за тези умения, и се надявам, че мога да ги предам на колкото мога повече млади умове. Времената, в които навлизаме, са уникални по рода си с колосалното количество информация, на което е изложен всеки от нас. Особено за израстващите в тези условия е от критична важност способността да осмислят и анализират получената информация безпристрастно и с яснота. Надявам се да мога да бъда полезен при изграждането на това умение у учениците.