Izzi Science for Kids представя учителя по английски език Виолета Петрова

Английският език в ЧОУ Izzi Science for Kids е основата, върху която се градят познания по наука, математика, дори изкуство и музика. Двуезичната STREAM програма, която училището предлага (по Cambridge International и МОН), изисква добро владеене и познаване на езика. Учениците в Izzi Science for Kids още от първа предучилищна група (на 5 г) освен часовете по математика и наука (които са на английски език) имат по два часа английски език на ден, за да започнат спокойно усвояването му като майчин – чрез слушане и говорене.

В това езиково пътешествие към екипа на Izzi Science for Kids се присъединява учителят по английски език Виолета Петрова. От септември месец тя поема подготовката на учениците от прогимназиалните класове в Izzi Science for Kids.

Защо е нужно училище Izzi Science for Kids? С какво помага на децата и на родителите?

Свързвам успеха на образователния процес с отговорите на три ключови въпроса: „Какво?“, „Как?“ и „Кой?“. Ръководството на ЧОУ Izzi Science for Kids показва задълбочено разбиране и осмисляне на процеса, като осигурява основните предпоставки за пълноценно развитие на участващите в него ученици и учители. Има ясни образователни цели – умения и компетентности, които децата трябва да придобият. Направено е удачно решение с избора на цялостната система, залагаща на ефективно интердисциплинарно взаимодействие и практическа насоченост на обучението. Програмата е подкрепена с привличането на доказано успешни, вдъхновяващи и опитни професионалисти като преподаватели.

Голямата полза за децата е възможността да бъдат активни и ангажирани участници в процеса на учене, които разбират смисъла на усвояваните знания и практическата приложимост на овладяваните умения. Благодарение на това родителите могат да очакват отлични резултати.

Защо английският език е важен за децата, какво им дава?

Английският език е почти универсален ключ, който може да отваря много врати към неизчерпаеми възможности. Свободното му владеене е улеснение при общуване в чуждоезична среда, за изграждане на социални контакти, за прочит на книга в оригинал (със сигурност безценно изживяване!), за осмисляне на глобалния информационен поток, за образователно и кариерно развитие.

Високата степен на владеене на езика е важно предимство.

Каква е твоята сила като учител?

Когато застана пред децата, отварям сетивата си и фино се настройвам, за да „попия“ света им. Създавам връзка на взаимност, доверие и ангажираност. След това търпеливо и последователно, с отдаденост и обич насочвам, подпомагам, насърчавам, провокирам, въвличам активно в процеса. Водя учениците в завладяващата магия на проникновението, когато вече са разбрали онова, което са смятали за трудно или невъзможно, и искат още … знание.

А грейналото лице и блесналите очи окриляват, зареждат и вдъхновяват за нови висоти. Прекрасно е, нали?

Какъв опит имаш като учител и вдъхновител на деца?

Изживяването да бъда учител изпълва голяма част от живота ми през последните четири години. Идеята да преподавам на деца ме осени на сравнително късен етап – дойде като просветление и се разви като осъзнато себеоткриване.

Преминах през етап, в който внимателно проучвах възможността, изучавайки сугестопедичния метод на д-р Лозанов, методите Jump Math и Монтесори. Тогава осъзнах, че именно учителят превръща даден метод в работещ и ефективен.

За известен период преподавах в един от утвърдените езикови центрове. Тогава започнах да получавам и първите отзиви от родители. Те споделяха въодушевено, че децата им са преобразени – прибират се и започват сами да се подготвят за следващия час по английски език. Постепенно реших да създам собствена езикова школа, където продължих да помагам на децата да разкрият потенциала си и да познаят успеха след положените усилия.

Веднъж направили го, жаждата за още е неутолима…