Izzi Science for Kids представя своя учител по стратегически игри Здравко Пеев

ЧСУ Izzi Science for Kids се стреми да предоставя на своите ученици пълноценно и изпълнено с интересни предизвикателства обучение. Двуезичната програма на училището по природни и обществени науки, базирана на системата на Cambridge International, е изпълнена с разнообразни предмети, предоставящи нови знания и умения в различна перспектива.

През миналата учебна година екипът на училището въведе час по дебати (Global Perspectives). А от началото на лятото децата могат да се включат и в часове, в които изучават стратегически настолни игри. За да бъдат въведени учениците в абстрактния, но подчинен на логика и правила свят на настолните игри, в екипа на Izzi Science for Kids се присъединява Здравко Пеев, който Ви представяме днес.

Той е учен по образование и историк по призвание. Занимавал се е с клинични проучвания и исторически възстановки на интересни и важни събития от българската история. Избира да продължи професионалния си път като изследовател на настолни игри. Вярва, че може да помогне на децата да уважават науката и да я използват като мощно оръжие на мисълта.

Какво прави училище Izzi Science for Kids различно и полезно за децата и за техните родители?

ЧСУ Izzi Science for Kids e училището мечта на всяко дете, което се вълнува от естествения свят на науката, изкуството, математиката и най-вече – цени знанието. Програмата на български и английски език е иновативна и създадена да сближи учениците с науката, така че да ги превърне в културни и мислещи граждани на света.

Казано в стила на фантастичните книги – ако науката е магия, то Izzi Science for Kids е Хогуортс. Това училище е толкова различно от всякакви наложени представи за начин на преподаване и атмосфера за учене! То предоставя на децата поле за изява с перфектна материална база и разбира се – добре подбран и мотивиран екип.

С какво смяташ, че ще си полезен на децата? На какво би искал да ги научиш?

Всяко дете трябва да намери своя път и да получи подкрепата, за да развие своя потенциал. Обществото ни е пъстра мозайка от индивидуалности, в която всеки има своята роля и място. Затова искам да науча децата да търсят и разпознават своите силни страни, както и тези на своите съученици. Да се сдружават и да работят заедно за постигане на желаната цел. По този начин се надявам „мозайката“ на бъдещото общество да бъде майсторски подредена.

Вярвам, че мога да помогна на учениците да уважават науката, да я използват като мощно оръжие на мисълта, да играят умно и с разбиране.

Какво от професионалния ти път дотук ще ти е най-полезно при работата с деца?

Смятам, че умея да концентрирам вниманието на малчуганите и да прочитам малките жестове, които ми разкриват кога мога да им дам поредната задача или трябва да разведря часа. Всеки урок има своите особености, с които преподавателят работи. Учителят трябва да е гъвкав и да не забравя, че вниманието на децата не е даденост, а е негова задача да го привлече.

Сферата на настолните игри, в която имам щастието да работя през последните години, ме научи да бъда забавен и разбиращ, но същевременно и стряскащо сериозен. Този контраст е полезен при балансиране на динамиката в класа.

Професионалният ми път ме научи и да не подценявам никого и активно да търся доброто в хората.

Как бордовите игри развиват и помагат на децата?

В абстрактната реалност, която стратегическите настолни игри създават, децата не са малки. Те влизат в роля и се изправят пред всевъзможни проблеми, като разиграват симулации на реалния живот, но по забавен и завладяващ начин. Настолните игри не дават наготово грижливо създадения абстрактен свят, а е нужно да се подходи с въображение – точно както възприемането на филмите се различава от прочитането на книга.

Игрите „на маса“ слагат хората в една равнина и им помагат да общуват директно и непринудено, размишлявайки върху поставената задача. Понякога това означава да изчислиш своите най-изгодни ходове, докато в други ситуации изисква екипната работа на всички „срещу играта“.

Този тип игри развива умението да смяташ, да имаш пространствена ориентация, да четеш с разбиране, да не се плашиш от запомнянето на факти, примерно от науки като историята и биологията. Но само си представете колко по-трайни остават всички тези знания в съзнанието на детето, когато разбере, че за да изиграе успешно играта, то трябва да си служи с тях.

Не е изненадващо, че в исторически план, игрите са били, а и все още са, инструмент за обучение.