Izzi Science for Kids представя началния педагог Детелина Вълкова

ЧСУ Izzi Science for Kids предлага на своите ученици от ПУК до гимназиален етап двуезично обучение по природни и обществени науки, което следва програмите на МОН и на Cambridge International за съответната възраст. Учениците имат ежедневни занимания в лаборатория, допълнителни часове по български и математика, както и много време за спорт, изкуство и танци.

За новите паралелки, които училището открива през септември, Izzi Science for Kids привлича нови учители в екипа си. Сред тях е Детелина Вълкова – начален педагог с дългогодишен опит и практика в елитни частни училища в София. Тя определя работата с децата в начален етап като голяма отговорност, тъй като в тази възраст се моделират характерите им и са необходими правилни модели на поведение.

Защо e нужно училище Izzi Science for Kids? С какво то е по-различно?

Izzi Science for Kids е съвременно училище за деца с интерес към науката, което предлага двуезична програма и подходяща система за малките ученици. В него децата учат чрез преживяване и обогатяване на общата култура и себепознанието. В допълнителните часове, освен усвояване на теоретични знания за природните науки, се правят лесни за разбиране игрови и занимателни опити.

Какъв опит имаш като начален педагог и вдъхновител на мънички дечица?

Като начален учител с дългогодишен опит търся начини за ползотворно разчупване на традиционния образователен модел. Широкият кръгозор на практиката ми е оформен от съдържанието на различни образователни системи. Опирам се на най-добрите практики, за да създавам пълноценни условия за обучение. Обичам динамиката в работата с деца и родители.

С какво смяташ, че ще си най-полезна? Къде е твоята сила като учител?

За мен професията учител е призвание и мисия. Предизвикателство и голяма отговорност е да работиш с деца в начална училищна възраст, да моделираш характери и поведение. Глобалният свят, в който живеем, и новите му измерения изискват подвижност в структурата на познанието от най-ранен етап. Ролята на педагога е да изгради разширена представа у подрастващите за света наоколо и да стимулира адекватно на потребностите развитието на потенциала. А когато заедно с успеха получаваш и най-чистата обич всеки ден, това е голямата награда и определящата мотивация да продължиш, давайки най-доброто от себе си.

Обичам децата и ми доставя удоволствие да им предавам знания и опит. Да извадя наяве вродените им таланти и да им помогна да развиват своята интелигентност и въображение.

Добрият  учител е онзи, който се превръща в мост, за да премине ученикът на отсрещния бряг. И когато вече преминаването стане лесно, учителят с радост оставя моста да се срути, като насърчава ученика си да построи собствени мостове.“ Никос Казандзакис