Izzi Science for Kids представя Йоанна Сигридова, учител по англ. математика в ПУК

ЧОУ Izzi Science for Kids, предлагащо двуезично обучение по природни и обществени науки, предоставя на своите ученици от ПУК до прогимназиален етап задълбочена подготовка и по математика. Учениците още от първа предучилищна група имат по два часа на ден математика, един от които е по английската програма на Cambridge International.

Новият учител в преподавателския екип на училището Йоанна Сигридова поема часовете по английска математика за предучилищните групи. Със своя творчески подход тя помага на децата да открият практическата страна на новите си знания, да развият своето логическо мислене и да видят приятната страна на математиката.

Днес ви представяме интервю с Йоанна, която е архитект по душа, творец по сърце и учител по призвание.

Защо е нужно училище Izzi Science for Kids? С какво ще помогне на децата и родителите?

ЧОУ Izzi Science for Kids дава невероятна възможност на децата да развият своя вроден потенциал в интересна и стимулираща учебна среда. Уроците следват две допълващи се системи на МОН и Cambridge International, а учениците развиват своите познания неусетно. Не осъзнават колко много научават.

Училището дава свобода на учителя да подхожда творчески към учебния материал и да използва различни похвати за представянето му по интересен и завладяващ начин. Особено в ранните години на предучилищното обучение е важно не само да се привлече вниманието на детето в началото на урока, но и учителят да успее да го задържи с разнообразни дейности.

С какво смяташ, че ще си най-полезна? Къде е твоята сила като учител по английска математика?

В подготовката на уроците си, задачите и образователните игри влагам много старание и артистичност. В моите часове окуражавам децата да мислят и им помагам на приемат математиката като част от живота и ежедневието си. Включвам много практически упражнения и давам ясни примери, чрез които учениците по-лесно да си обяснят абстрактните (за тях) понятия като перпендикулярни прави, успоредни фигури, умножение…

За това ми е от помощ и системата на Cambridge International, по която се води английската математика. Уроците там също са обърнати към живота на децата и познатите им предмети и действия. Допълвам тази основа с моя креативен подход към учебния материал, за да направя по-лесно усвояването на новите знания.

Какъв опит имаш като учител и вдъхновител на мънички дечица?

Досега съм натрупала опит в преподаването на английски език и на архитектура. Работих с деца на различни възрасти, като стремежът ми в уроците в Детска Архитектурна Работилница е бил да развия логическото и пространно мислене на децата. Част съм и от ръководителите на най-големия младежки фестивал по изкуства в България – The Bridge.

Вярвам, че заедно с децата в Izzi Science for Kids ще открием пътя към полезната математика и ще обикнем нейната творческа и практична страна.