Олимпиада по математика – общински кръг (резултати)

олимпиада

Ученици от 4., 5. и 6. клас от ЧСУ Izzi Science for Kids се представиха отлично на първия кръг на олимпиадата по математика. Теодора от 6. клас е с пълен брой точки на общинския кръг, а Людмил (6. клас) и Максим (5. клас) имат са точка под максималния резултат.

Общо 9 ученици от Izzi Science for Kids са получили над 16 точки на изминалия общински кръг на олимпиадата по математика и се класират за следващия етап. Областният кръг предстои да бъде насрочен от МОН в първите месеци на 2022 г.


Девет деца са получили над 16 точки на изминалия общински кръг на олимпиадата по математика и се класират за областния:

УченикКласРезултат/ макс точки: 21
Радослав Христов419
Александър Ангелов418
Даниел Попов416
Максим Петков520
Теодора Недялкова621
Людмил Банков620
Мартина Костова617
Даниел Петров616
Адриан Пекунов616