ЧСУ Izzi Science for Kids представя: Направление български език и литература

272045441_299352762173110_3330736039764841887_n

В полето на образованието изучаването и усвояването на родния език има доминираща роля. Успешното образоване на децата, включващо всички предмети, зависи до голяма степен именно от нивото на езикова компетентност, условия за които се предоставят от всяко едно училище.

Затова в програмата на ЧСУ Izzi Science for Kids изучаването на български език е силно застъпено, а и на литература все по-задълбочено с порастването на децата. Хорариумът надхвърля задължителния брой часове по МОН за всяка възраст, за да бъде предоставена на учениците не само необходимата фундаментална база от знания, но и те да бъдат предизвикани да нахвърлят познатите рамки на традиционното обучение. Децата още от ранна възраст са подкрепяни да развиват своите способности за правилно устно и писмено изразяване (съобразено с възрастта им). Чрез вложения творчески подход в преподаването те не само изграждат усет към правилната граматична структура и обогатяват речника си, а изграждат и принадлежност към малката литературна общност в училище.

Izzi Science for Kids осигурява не само повече редовни часове по български език и литература, но и допълнителни занимания, като творческо писане и читателски клуб (след 4. клас). По този начин помага на учениците да развият умения и усвоят комуникативни стратегии, които да приложат в различни житейски ситуации, да повиши интереса и мотивацията им, както и да направи изучаването на езика приятно и осъзнато полезно. В тези часове децата се включват в проекти, базирани на техни любими герои, книги или разкази. Като част от литературния клуб те четат произведения, подходящи за тяхната възрастова група, но останали извън задължителната учебна програма. Съпреживявайки написаното в книгите и възприемайки по правилен начин посланията им, те развиват своята ценностна система и се учат да изразяват и отстояват мнение, да правят разлика между добро и зло, да изграждат ценностен компас.

Часовете по български език и литература надграждат теоретичните занимания, определени от програмата на МОН, с много допълнителни упражнения, работа с текстове извън задължителните списъци, интересни дискусии, както и с разнообразни творчески задачи. Всичко това позволява на децата да развият своите умения за писане и четене, слушане и разбиране, изразяване и аргументиране – умения, необходими не само във всички учебни часове, но и навсякъде извън класната стая.

Училище Izzi Science for Kids поддържа богата библиотека с разнообразни по жанр произведения, които са на разположение на децата през цялата учебна година. Тези книги са в подкрепа на засилените занимания и уроци по български език и литература. Библиотеката се превръща в сборен пункт за литературния клуб и място, на което гостуват известни български писатели. Срещите с Георги Господинов, Катя Антонова, Мария Пеева, Биляна Траянова вълнуват децата и скъсяват дистанцията между тях и авторите на любимите им книги.

Екипът по български език и литература – Йонета Астинова, София Гечева, Светослав Стойчев, всеки  ден се грижи всичко това да бъде реалност и децата на Izzi Science for Kids да се докоснат до богатството на родния език и да се потопят в художествените дълбини на книжния свят. Йонета Астинова има богат преподавателски опит, чрез който буди стремежа на учениците да откриват и опознават света. София Гечева успява по креативен и интересен начин на разпали интереса на децата към литературата и четенето. Страстта си към книгите предава успешно на децата и Светослав Стойчев, който допринася за все по-занимателните и творчески часове от литературния клуб на училището.

Izzi Science for Kids е акредитирано училище от Cambridge International и с гимназиален лиценз от МОН.

За кандидатстване от 3. до 7. клас вижте информация тук – https://izzi.academy/bg/admission-2-6-grade/