Как се учи математика на английски език

text-mat

Математиката на английски, която се преподава в ЧСУ Izzi Science for Kids, следва системата на Cambridge International, като първите две нива започват още в предучилищните групи. Така учениците от първи клас учат по учебник №3, защото това би следвало да е третата година от обучението им по предмета. Системата е базирана на цикличност – всяка година програмата включва едни и същи основни теми, като на следващо ниво се навлиза в дълбочина, добавят се нови понятия, примерите и задачите се усложняват. Така натрупаните знания се преговарят често, обогатяват се и се затвърждават.

За разлика от математиката по българската програма, която е основно теоретична, системата на Cambridge International е приложно ориентирана. Всички задачи са пряко свързани със ситуации от живота. Терминологията се въвежда с разнообразни примери вместо с формални дефиниции. Обръща се голямо внимание на визуализирането и логическите връзки. Има много интерактивно разработени материали, които се използват често в часовете.

Математиката на английски е повече ментална, насочена към разбиране на смисъла на числовите величини и действията с тях. Много голяма част от задачите изискват решаване наум – умение, върху което работим сериозно и изграждаме с времето. Търсим кратки практически методи, поощряваме аналитичното и нестандартно мислене, приветстваме различните подходи, водещи до вярно решение.