Някои метеори могат да бъдат чути!

text-meteori

Всеки е виждал „падаща звезда“ – много кратко небесно явление, което е изключително красиво и впечатляващо. Доста от вас знаят, че „падащите звезди“ се наричат метеори, като името идва от гръцки и означава „високо във въздуха“. А знаете ли, че метеорите могат да бъдат чути? Днес учителят по физика и астрономия в ЧСУ Izzi Science for Kids Никола Каравасилев ще ни разкаже какво предизвиква появата на метеори и при какви условия може да ги чуем. 

Метеорите се предизвикват от космически камъчета, навлизащи в атмосферата на Земята с огромна скорост. На научен език тези камъчета се наричат метеороиди.  От триенето с въздуха те изгарят, оставяйки ярка следа, която ние виждаме като метеор. Колкото по-голямо е навлизащото в атмосферата тяло и с колкото по-голяма скорост навлиза, толкова по-ярък метеор се появява. Най-ярките метеори се наричат болиди, но те се появяват изключително рядко. Много често оставят след себе си ярки следи, които са видими на небето до няколко минути! Възможно е дори да забележим как хвърляме сянка от такъв метеор.   

Може би не знаете, че има и такива метеори, които можем не просто да видим, но също така и … да чуем! В много редки случаи появата на ярък болид може да е съпроводена и със звукови ефекти. Това може да се обясни с голямата им скорост, заради която метеорното тяло рязко сгъстява въздуха пред себе си. Създава се звукова вълна, която можем да чуем като взрив или тътен, подобен на гръмотевица. 

Този звуков сигнал пристига до наблюдателя значително по-късно от светлината на метеора, защото звукът се движи много по-бавно от светлината. Знаейки, че скоростта на звука е около 330 m/s и измервайки колко секунди е това забавяне, ние можем да определим на какво разстояние от нас е изгорял метеорът. 

Това обяснява само част от звуците, които са предизвикани от метеори. Има случаи, в които звукът се чува в момента, когато виждаме болид на небето. Обикновено този звук наподобява съскане или свистене, а болидите, които го създават, се наричат електрофонни. Не е възможно това да е звук, който метеорното тяло е създало, защото няма как той да достигне до наблюдателя за толкова кратко време. Има данни, че по-често такъв звук се чува от хора, които наблюдават небето близо до далекопроводи или изобщо до метални предмети. Предполага се, че причината може да се крие в електромагнитно поле, което някои болиди излъчват, но към момента няма пълно обяснение на това явление.  

Тук можете да намерите подробна информация за метеорните потоци през 2021г.: https://www.almanac.com/content/meteor-shower-calendar