Изследване на живи организми в езерна вода

text-exper

Izzi Science for Kids подкрепя българските отбори по природни науки, като предоставя модерно оборудваните си лаборатории за тяхната подготовка преди престижни международни състезания. През последните седмици шестимата гимназисти от отбора на България за Турнира на младите естествоизпитатели (IYNT), спечелил безапелационно златните медали, подготвиха серия от сложни научни експерименти. Те се случиха под ръководството на Никола Каравасилев, Наско Стаменов и Златина Димитрова. 

Днес ще Ви разкажем за едно от интересните изследвания, проведено в лаборатория на Izzi Science for Kids от Яна Атанасова (10. клас в НПМГ). Тя се занимава с биология и е един от най-добрите състезатели по тази дисциплина в България.  

За Турнира на младите естествоизпитатели Яна прекара дълги часове в изследването на живи същества, които обитават езерна вода. Тя взе проби от водата на няколко места от езерото в Южния парк в София. След това проучи водата с помощта на големия училищен микроскоп, с който разполага лабораторията на Izzi Science for Kids. Към него бе монтирана специална микроскопска камера, която предава изображението към компютър. Така Яна успя да получи много подробни снимки на повече от двадесет вида живи организми, които живеят в изучаваната от нея вода. Те бяха най-разнообразни: зелени водорасли, амеби, чехълчета и др.  

Повечето от наблюдаваните организми имат размери от порядъка на няколко микрометра (хилядни части от милиметъра) и за да се видят с човешко око, трябва да бъдат увеличени няколко хиляди пъти. Сред живите същества в пробите имаше и такива, които се движат много бързо. Тяхното заснемане бе особено предизвикателно и се налагаше да се направи голям брой видеоклипове. 

В своето изследване Яна установи, че в пробите, които са взети от по-добре осветените от Слънцето места, се наблюдават повече живи същества, отколкото в тези, взети от по-сенчестата част на езерото.  

/видео/ 

В резултат от всички тези часове на неуморно търсене на живот в езерната вода, Яна направи отлична презентация по поставената задача. За жалост, тя не бе представена по време на Турнира на младите естествоизпитатели, защото българският отбор така и не бе предизвикан на нея. 

Въпреки това българският отбор, ръководен от Никола Каравасилев, Наско Стаменов и Златина Димитрова спечелиха златен медал и абсолютното първо място в това престижно международно състезание. Те показаха отлични теоретични знания по природни науки, но също така по завладяващ начин представиха и защитиха резултатите от своите експерименти пред останалите отбори и журито. 

Нека поздравим Яна и нейните съотборници за изключителния успех и да им пожелаем още по-големи постижения в бъдеще!