гл. ас. д-р Станислав Богданов

Станислав Богданов

гл. ас. д-р Станислав Богданов

Академичен директор

Безупречната визитка на гл. ас. д-р Станислав Богданов, академичен директор, започва в НБУ, втория випуск на програма „Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение“, и магистърска програма „Менторство – обучение и подготовка на учители по чужд език“. Докторската му степен е интердисциплинарна, в областта на образователните технологии, приложени в чуждоезиковото обучение. От 2015г. е съосновател и управляващ редактор на международно академично списание в областта на хуманитаристиката. За себе си той споделя, че е ангажиран социално с различни каузи. „Например, наскоро обучавахме субтитрьори за телевизията за субтитри в реално време при поискване от глухи и слабочуващи. Вълнуват ме каузи, които могат да подобрят, както нашето ежедневие, така и бъдещия живот на децата и внуците ни.“

Защо е нужно училище Izzi Science for Kids? С какво ще помогне на децата, на родителите?

Като родител и университетски преподавател виждам колко много студентите са „вкарани“ в матрица още от началното и средното си образование и не смеят да мислят по собствен начин, разчитат да им се подаде информация и факти, които те да възпроизведат. Единици са тези, които разбират, че имат свободата да избират. Izzi Science for Kids се стреми да подхранва свободното мислене и свободното изразяване на децата. А знанието може да се представи под разнообразни форми, не само като резултат от тестове. Така децата растат с увереност, че в бъдеще ще могат да изявяват себе си категорично, подплатено с истински умения, а не на базата на съмнителни мнения от „фалшиви новини“.

Родителите са ангажирани хора, искат добро бъдеще за децата си, а Izzi Science for Kids може да направи това за тях. Имаме впечатляващ екип, който не е само сбор от квалифицирани професионалисти, всички те са сърцати, с отношение към знанието и към децата.

 Какво те накара да се присъединиш на тази отговорна позиция?

От една страна, основното ми качество, в кръга на шегата, но също толкова и истина, е, че не съм конформист, а това училище е радикално ново като концепция. Ние, целият ни екип, вярваме, че децата имат естествен потенциал да изучават света, който могат да развиват в пъти повече и по-бързо в среда, която е структурирана така ,че да подпомага изследователския инстинкт на децата. Да, бих го определил като инстинкт. На колко въпроса родителите не са могли да отговорят? Например: „Защо небето е синьо, но невинаги? По залез и изгрев е понякога розово или оранжево?“ И колко родители могат да дадат адекватен отговор? В такава ситуация, дори и да отговори, родителят, както и много учители спират до отговора, не подклаждат любопитството на детето да изследва по-нататък и да направи връзки с други явления с подобен ефект. Децата също спират , задоволени от отговора, а така възпитаваме деца, които разчитат на готов отговор от друго място, например отговора на гърба на учебника или помагалото.

От друга страна, в Нов български университет обучаваме бъдещи учители по английски език. Подготвяме добри специалисти, които да учат добре децата ни, но не е достатъчно да се работи само на това ниво. Виждам необходимост да се започне с най-малките. По този начин, когато стигнат до университет, порасналите ни възпитаници ще могат да се възползват пълноценно от либералността на висшето образование и да се развиват в избраните от тях дисциплини.

Друго, което ме спечели за това училище, е също и страхотният екип – прекрасно е да работя с хора, с които споделяме общи каузи и идеи, и вървим в една посока.

С какво смяташ,че си най-полезен?

Имам вече над 25 години преподавателски опит както в България, така и в чужбина, във всички етапи на частното и държавното образование.  Обучавал съм учители по чужд език и университетски преподаватели как да интегрират новите технологии в учебния процес. Имам опит и в академичната администрация, допирната точка на обучението, управлението на преподавателски кадри и обществеността.

Бъдещи планове на училището…

Училището ще расте от долу нагоре, заедно с учениците ни. Сега започваме с начален етап, а след това и с прогимназиален, за да могат нашите възпитаници да продължат с качествено образование. Тогава вече ще сме в нова, по-голяма сграда, специално за нас, с оборудвани кабинети по науки и изкуства, в среда, която по всякакъв начин подпомага ученето. За мен характеристиките, които обхващат цялостно концепцията за Izzi Science for Kids, са две – качество и отношение.

to top button
en_USEnglish
bg_BGБългарски en_USEnglish