ЧНУ „Питагор“ и ЧНУ „Наука за деца“

организират
Пролетни празници на науката

Пролетни празници на науката

Отборна надпревара за умници

Състезанието

Пролетни празници на науката обединяват математика, наука и презентационни умения, логическа мисъл и приложно изкуство в забавна и предизвикателна отборна надпревара за умници между 9 и 11 години. В рамките на два състезателни дни и пет различни етапа участниците ще премерят знания, умения, съобразителност и способност за работа в екип.

Пролетни празници на науката ще се проведат за първи път на 21 и 22 март 2020 г. в ЧНУ „Питагор“ и ЧНУ „Наука за деца“. 

Най-добрите отбори, показали екипен дух и завидни резултати, ще донесат на училището си страхотни научни награди.

Частно начално училище Izzi Science for Kids лаборатория
Празници на науката

Условия за участие

  • Отборите трябва да са от 6 ученика;
  • Всички участници в отборите трябва да в 3. или в 4. клас (учебната 2019/2020 година);
  • Всяко училище може да регистрира за участие до 2 отбора;
  • Отборите се регистрират от училището до 28 февруари 2020 г. (форма за регистрация);
  • Такса участие: 100 лева за отбор*

*регистрацията се приема за завършена след получаване на превод на таксата за участие по банков път. Сметката, по която трябва да се приведе такстата за участие, е BG70 CECB 9790 10H0 0740 00 в лева, Частно начално училище „Питагор“. Като основание за плащането се отбелязва училището и име на ръководител.

Програма

Препоръчително е всички участници в отборите да се явят и на петте етапа
Кръг 1: Математика - индивидуално

Участниците решават индивидуално задачи логически и математически задачи. Точките им се отразяват в крайното класиране на отбора им.

Кръг 2: Теоретична наука 

Отборите търсят отговори на въпроси и каузи, свързани с природните науки. Оценяват се общата им култура и научните познания.

Кръг 3: Експериментална наука 

На отборите се поставя експериментална задача и условия за изпълнението й. Оценяват се съобразителността, бързата им мисъл, работата в екип и научните познания.

Кръг 4: Приложен научен проект

На участниците се поставя задача да създадат модел, с който да покажат научно явление или научен закон. Оценяват се сръчността, работата в екип, вложените логика и познания.

Кръг 5: Презентация на проекта

Отборите избират свои представители, които да демонстрират и покажат проекта. Оценяват се презентационни умения и научни познания.

Празници на науката

Награждаването на победителите ще се проведе в рамките на научно-популярното събитие Science Bricks: Наука с кауза в София Тех Парк.

Краен срок за записване - 28 февруари

Регистрацията се счита за успешна след получена такса за участие
to top button
en_USEnglish
bg_BGБългарски en_USEnglish