Нещо повече за нас

6

  Медала  

90

  Щастливи деца   

40

  Всеотдайни учители  

180

 Щастливи родители 
48375674_1863247200468571_5323277424094347264_n

Всичко е за децата

Визията ни за нашите ученици е:

 • творци - енергични и инициативни
 • откриватели, грабващи възможностите на новото знание и новите технологии
 • личности, които осъзнават и развиват познания, компетенции и ценности, за да имат пълноценен живот
 • уверени и активно ангажирани и учещи през целия си живот

Ключови компетенции

  • Критично мислене
  • Креативност
  • Грижа за себе си
  • Отношение към околните
  • Общуване с уважение
  • Взимане на активно участие

„Умът не е празен съд, който трябва да се напълни, а огън, който трябва да се запали.“

Плутарх

Ценности

Нашите ценности

 •   Постигане на високи цели чрез самостоятелно справяне с трудности
 •   Достигане до нови знания чрез критично, творческо и задълбочено мислене
 •   Разбиране на различията между хората в следствие на културата, езика и произхода им
 •   Чувство за справедливост и честност
 •   Участие в опазването на общите блага
 •   Екологично възпитание за грижа към природата
 •   Отговорност към другите, която включва откритост, честност и етични действия
 •   Уважение към себе си и опазване на човешките права на околните

Елате при нас

Кандидатствай онлайн
to top button
bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски